Solkulla, nuvarande Björkliden 7, Malmbäck - som det såg ut år 1956 resp. 2020