Rönnbacka, nuvarande Björkliden 6, Malmbäck - som det såg ut år 1956 resp. 2020