Björkhamra, nuvarande Strömsdalsvägen 5, Malmbäck - som det såg ut år 1956 resp. 2020