Fageräng 4, nuvarande Strömsdalsvägen 14, Malmbäck - som det såg ut år 1956 resp. 2020