Fastigheten Johannesberg byggs troligtvis omkring år 1902 av Per Johan August Johannesson f.2/3-1848 i Vallsjö Södergård, Vallsjö, som den 30/6-1881 gifte sig med Wilhelmina Svensdotter f.14/1-1847 i Stora Vakås, Hylletofta, som dotter till Sven Isacsson f.1808 i Hylletofta och hans hustru Beatha Sofia Hylander f.1818 i Hylletofta.
Emellertid så köpte Per J A Johannesson och Wilhelmina Svensdotter år 1878 den gård i Åkerhult, Malmbäck, som numera ägs av Knut och Laila Pettersson.
Min tanke är, att eftersom makarna var barnlösa, hade de beslutat sig för att bygga ett hus i Malmbäcks samhälle, som nu börjat att expandera, med fler och fler nya husbyggnationer.
Men om nu tanken var att makarna Johannesson skulle flytta från Åkerhult till sin nybyggda fastighet Johannesberg, så råkade Per J A Johannessons hälsotillstånd förvärras vid samma tidpunkt, och han hamnade på Jönköpings länslasarett, där han avled den 27 mars 1904 av Meningitis, ja då undrar nog många, vad är Meningitis, jo det är en form av bakteriell meningit som orsakas av Mycobacterium tuberculosis eller, i sällsynta fall, Mycobacterium bovis. Bakterierna sprider ut sig i hjärnhinnorna och bildar mikrotuberkulom som så småningom brister. Det kliniska förloppet brukar vara subakut och förvärras under loppet av flera dagar eller längre.

I bouppteckningen efter Per J A Johannessons död 1904, så finns i boet 1/6 mtl Åkerhult, taxerat till 6000 kr, samt ett hus vid Malmbäcks Järnvägsstation, taxerat till 3000 kr – med en total behållning i boet, efter avdragna skulder, av 8076 kr

Beträffande Per J A Johannessons hustru, änkan Wilhelmina Svensdotter, så är hon vid sin död, noterad i Malmbäcks dödbok, som boende (eller åtminstone skriven) i Åkerhult, Malmbäck – men i Wilhelmina Svensdotters bouppteckning år 1920, noteras först i ingressen – Bouppteckning förrättad den 19 juni 1920 efter änkan Wilhelmina Johansson, född Svensson, från Johannesberg Nö.13 under Malmbäcks Prästgård i Malmbäcks socken, som avled den 14 sistlidne april.
Alltså bodde Wilhelmina Johansson (f. Svensdotter) enl. bouppteckning i Johannesberg vid sin död 1920.

Ja vad händer nu med fastigheten Johannesberg, jo änkan Wilhelmina hyr ut huset, samtidigt som hon bor kvar på gården i Åkerhult fram till sin död den 14 april 1920.
Hyr eller arrenderar fastigheten Johannesberg gör Anders Johan Emil Andersson f.22/11-1872 i Hjälmseryd Humlagård, Bringetofta, som strax innan han den 14/5-1921 gifter sig i Malmbäcks kyrka med Amanda Helena Svensson f.23/3-1872 i Rösum, Malmbäck, köper fastigheten Johannesberg av dödsboet efter Wilhelmina Svensson i Åkerhult, som vid sin död är noterad som Hemmansägare & Husägare.
Men vem mer än Anders J E Andersson hyr och bor i Johannesberg under åren 1902 till 1920.
Jo Barnmorskan Maria Lisa Lindblom f.1840 i Hjälmseryd och hennes systerdotter Emma Charlotta Klasdotter f.1875 i Vrigstad ( nämnas kan att barnmorskan Maria L Lindblom är i mitten av 1870-talet noterad som boende i Johansberg under Prästgården, men sedan i Prästgårdens sockenhus, innan hon) den 21 nov 1912 tillsammans med systerdottern inflyttar till Johannesberg. Den 20 nov 1917 avlider F. d Barnmorskan Lindblom i Johannesberg, systerdottern avlider 1946 på Gamlegården i Malmbäck.
År 1910-1912 hyr Garveriarbetaren Gustaf Erik Strahl f.1887 i Vetlanda, med hustru och en dotter
År 1903-1904 hyr Handelsresande Johan August Gustafsson f.1874 i Markaryd, med hustru och en son
År 1905-1912 hyr F.d H.äg Johannes Fritiof Petersson f.1852 i Malmbäck, med hustru och en dotter
År 1907-1910 hyr Torvförvaltaren Ruben Åberg f.1885 i Göteborgs domkyrkoförsaml., med hustru och två söner
År 1908-1910 hyr Studenten Agnar Justin Fredlund f.1882 i Sillerud, Värmlands län
År 1910 inflyttar som hyresgäst Muraren Frans Wilhelm Först f.1849 i Barkeryd, med hustru och en dotter
År 1905-1910 hyr änkan Anna Sara Andersdotter f.1842 i Ödestugu
År 1905-1910 hyr Linnestrykerskan Anette Bengtsson f.1874 i Öggestorp
Nu är vi då framme vid år 1921, där vi kan notera att Anders J E Andersson f.22/11-1872 i Hjälmseryd Humlagård, Bringetofta, som gifter sig den 14/5-1921 i Malmbäcks kyrka med Amanda Helena Svensson f.23/3-1872 i Rösum, Malmbäck, köper fastigheten Johannesberg av dödsboet efter Wilhelmina Svensson i Åkerhult.
Makarna Andersson är också barnlösa, vilket innebär att de kommer att ha hyresgäster boende i huset.
År 1921-1937 hyr Predikanten Oskar Amandus Dahlström f.1869 i Ödestugu, med hustru och tre döttrar
År 1932-1937 hyr Gustaf Einar Sigfrid Karlsson, förutom år 1934-36, då han bor i Enskede, Stockholm
År 1933-1934 bor Tjänarinnan Elsa Iris Maria Olsson f.1914 i Norra Ljunga
År 1924-1939 hyr Grovarb., sedemera Packmästaren Gustaf Einar Sigfrid Andersson f.1888 i Bringetofta, som 1924 gifter sig med Predikant Dahlströms dotter Olivia Regina Dahlström f.1894 i Malmbäck
År 1931-1932 bor Hembiträdet Lilly Ingrid Viola Karlsson f.1910 i Hylletofta
År 1933-1935 bor Hembiträdet Karin Linnéa Karlsson f.1907 i Bringetofta
År 1948 inflyttar F.d Banvakten Janne Amandus Jarl f.1888 i Byraum, med hustru Emma W J Johansson f.1894
År 1939 inflyttar F.d Lantbrukaren Klas Edvard Svensson f.1875 i Malmbäck, med Hushållerskan Hulda K Svensson

Anders Johan Emil Andersson f.1872 i Bringetofta, och hans hustru Amanda Helena Svensson f.1872 i Rösum, Malmbäck, äger Johannesberg till sin död, han 1936 och hon 1963

Alltså inte många ägare, men gott om boende har det varit i Johannesberg under årens lopp.
Johannesberg, nuvarande Backstigen 1, Malmbäck - som det såg ut år 1956 resp. 2020

Johannesberg under Malmbäcks Prästgård.