Andersberg, nuvarande Torget 5, Malmbäck - som det såg ut år 1956
Den 13 Feb 1882 inflyttar till Andersberg från Nässjö, handlanden Pehr Johan Andersson född 24 Oct 1828 i Rommenås Norrgård 1:5, Malmbäck och död 13 Nov 1905 i Sjöafall, som gifter sig 1sta gång den 20 Dec 1859 i Barkeryd med Christna Andersdotter född 10 Mars 1805 i Bäckafall, Nässjö och död 23 Mars 1885 i Andersberg, Klockaregården, Malmbäck. Pehr Johan Andersson och hustru Christina är hemmansägare i Rommenås till år 1869 då Pehr Johan rymmer till Norra Amerika. Återvänder hem till Sverige, där makarna sedan är handlande i Nässjö, fram till 1882, då makarna köper och flyttar till Andersberg i Malmbäck.
Efter hustru Christinas död i Mars 1885, gifter Pehr Johan Andersson om sig den 31 Dec 1885 i Malmbäck med den 17 år yngre Carolina Fagerberg född 2 Maj 1845 i Ettrarp, Svenarum, som den 9 Dec 1885 inflyttat till Pehr Johan i Andersberg, där deras dotter Elin Paulina föds den   23 Oct 1886.
Den 7 Oct 1904 utflyttar Pehr Johan med hustru Carolina och dottern Elin Paulina från Andersberg till Sjöafall i Barkeryd, där makarna avlider 1905 resp. 1916.
Dottern Elin, som är handelsidkerska i Sjöafall (Fredriksdal) gifter sig den 5 Maj 1922 med Sven Aron Johansson född 16 Maj 1878 i Rogberga, Sven A. avlider den 17 April 1941 i Fredriksdal, Barkeryd, och hustrun, änkan Elin P. avlider den 13 Juli 1975 i Pensionärshemmet, Äng, Barkeryd.