Söderås 2, då varande Fabriksgatan 11, Malmbäck - som det såg ut år 1956
Huset är numera rivet - revs år ?