Fageräng 1, nuvarande Strömsdalsvägen 33, Malmbäck - som det såg ut år 1956 resp. 2020