Björkedahl 2, nuvarande Strömsdalsvägen 27, Malmbäck - som det såg ut år 1956 resp. 2020
Björkedal 2 under Malmbäcks Klockaregård.

Fastigheten Björkedal 2 byggs troligtvis omkring år 1922 av Gustaf Adolf Lundberg.

Gustaf Adolf Lundberg född 28 sept 1883 i Älgaryd, Malmbäck, gifter sig den 3 oct 1908 i Malmbäck med Ida Josefina Johannesdotter född 12 oct 1885 i Röshult under Nordanskog av Hylletofta socken.
Makarna Lundberg bor som nygifta i Älgaryd, Malmbäck, och i Älgaryd föds dottern Agnes Linnéa Ingeborg den 8 dec 1908.
Den 9 nov 1910 inflyttar snickeriarb. Gustaf Adolf Lundberg med hustru och dotter till fastigheten Björkholm Nö.2 under Malmbäcks Prästgård, där familjen stannar till den 10 nov 1911, då familjen Lundberg flyttar till fastigheten Fageräng Nö.2 under Malmbäcks Klockaregård, och i Fageräng Nö.2 föds sonen Göte Gustav Emanuel den 16 oct 1913.
Under tiden familjen Lundberg är boende i Fageräng Nö.2, bygger Lundberg sannolikt bostadshuset Björkedal Nö.2 under Malmbäcks Klockaregård, där tidsmässigt det är lite osäkert just nu, när var Björkedal Nö.2 klart för inflyttning?, men sannolikt någon gång i början av 1920-talet.
Gustaf Adolf Lundberg med familj, äger troligen fastigheten till omkring år 1939.
Detta grundat på att makarna Lundbergs son Göte Gustav Emanuel Lundberg gifter sig den 28 jan 1939 med Göta Linnéa Andersson född 26 sept 1916 i Hästeryd, Malmbäck, och då köper troligen Göte och hans hustru Göta Lundberg Björkedal Nö.2 av Götes föräldrar.
Göte och Göta Lundbergs 3 barn, Ann-Mari, Ingrid och Bo föds i Björkedal, 1939, 1946, resp. 1957
Nuvarande ägare av Björkedal är Göte och Göta Lundbergs son Bo Lundberg med familj.

Förutom ägarna, har det under årens lopp funnits hyresgäster boende i fastigheten.
Från den 24 nov 1921 till år 1922 bor snickaren Karl Ernst Emanuel Klasson född 1890 i Hemmersryd, Hylletofta med hustru Hanna Augusta Maria Johansson född 1899 på Ängen, Falla, Malmbäck och deras son Karl Allan Egon, samt att makarna Klassons son Ernst Ingvar Edelbert föds 1922 i Björkedal.

Under en kort tid år 1923, från 21 april 1923 till hösten samma år bor i Björkedal, familjen Karl Edvard Svensson född 1880 i Jonshagen, Åkerhult, Malmbäck och hans hustru Elin Konstantia Viktoria Johansson född 1889 i Södra Hiarum, Malmbäck, samt deras 2 barn Karin Linnéa Konstantia född 1910 i Adolfsborg under Prästgården i Malmbäck, och Karl Nils Olof Viber född 3 april 1920 i Söräng, Malmbäck.

Den 4 nov 1924 inflyttar till Björkedal, smeden Johan Fingal Augustsson-Öberg född 1885 i Stora Änga, Fryele med hustru Selma Fredrika Fransson född 1887 i Hammarberget, Stensjö, Svenarum, samt deras 2 söner Alfons Elias Gösta född 1910 i Hok, Svenarum och Daniel Fingal Harald född 1912 i Hok, Svenarum. Hos familjen Öberg finns även fostersonen Karl Oskar Sigfrid Fransson född 1907 i Kråkebo, Barnarp (Svenarum), Karl O S Franssons mamma Amanda Fransson föddes 1873 i Hammarberget, Stensjö, Svenarum, varifrån hon den 19 oct 1900 utflyttar, och tar anställning som piga hos ogifte hemmansägaren Johan Carlsson i Kråkebo, Barnarp, där Amanda stannar kvar ända fram till Johan Carlsson avlider den 17 sept 1911 i Kråkebo, då hon med sonen Karl Oskar Sigfrid utflyttar från Kråkebo till Å Församlingen Skriven i Barnarp, där Amanda avlider den 12 feb 1915.
Amandas son Karl Oskar Sigfrid, liksom hans tvillingbror, som avled endast 3 dagar gammal, föddes under tiden modern Amanda bodde i Kråkebo, men troligen var Amanda hemma hos sina föräldrar Frans och Fredrika, som då var torpare i Sjöryd under Stoarp i Svenarums socken, då hon födde sina 2 söner.
Emellertid så inflyttar Karl Oskar Sigfrid Fransson den 20 feb 1915 från Barnarp till sin moster Selma Fredrika Öberg (Fransson) och hennes familj i Nyhem, Klockaregården, Malmbäck.
År 1932 flyttar Karl Oskar Sigfrid Fransson från Björkedal, och omkring 1939 utflyttar familjen Öberg från Björkedal.

Den 27 nov 1934 inflyttar från Örkelljunga, som boende i Björkedal, snickaren Hugo Reinhold Hansson född 1904 i Lackalänga, med hustru Gurli Margaretha Eleonora född 1906 i Örkelljunga, med sonen Charles Sven Jarl född 1931 i Örkelljunga, och i Björkedal föds deras 2dre son Hans Jan Hugo 1936, och omkring år 1937 utflyttar familjen Hansson från Björkedal.

År 1937 inflyttar till Björkedal som boende, nygifte bonaren och snickaren Arthur Karl Svensson född 1904 i Estenstorp, Malmbäck och hans hustru Elin Mathilda Johansson född 1902 i Säby, och år 1939 föds deras dotter Birgit Ingegerd i Björkedal. År 1940 utflyttar familjen från Björkedal.

År 1940 inflyttar till Björkedal, snickareänkan Bertha Cecilia Johansson född 1873 i Skolhuset, Liared, Älvsborgs län, samt hennes son, snickaren Axel Gerhard Johansson född 1900 i Strömslund ”Kyrkogatan 12”, Malmbäck. Bertha avlider i Björkedal den 15 nov 1943, och år 1947, i samband med äktenskap utflyttar Berthas son Axel Gerhard Johansson från Björkedal.

Den 11 juli 1941 inflyttar till Björkedal, servitrisen Sigrid Hildur Viola Johansson från Kärna, Östergötland, Sigrid som föddes 1908 i Strömslund ”Kyrkogatan 12”, Malmbäck, och den 19 sept 1941 utflyttar Sigrid till Tjärstad, Östergötland, eftersom hon gift sig den 6 sept 1941 med David Göte Pettersson född 1910 i Tjärstad.

Den 23 feb 1948 inflyttar till Björkedal, nygifte ”vigd 21 feb 1948” målaren Sven Alvar Egon Ström född 1924 i Olsborg, Klockaregården, Malmbäck och hans hustru Viola Bertina Linnéa Johansson född 1920 i Bretofta, Forserum, och i Björkedal 2 föds deras dotter Anita Viola 1951.

Efter vad jag hört ska det år 2022 vara 100 år sedan fastigheten Björkedal Nö.2 byggdes.
Informationen ovan kan ses som en början, av något som behöver kompletteras, samt kanske eventuellt något behöver justeras.
Jag undrar om familjen Lundberg som numera äger fastigheten, där Bo Lundberg är sonson till Gustaf Adolf Lundberg, som sannolikt är den som byggde fastigheten Björkedal Nö.2 i början av 1920-talet, har några äldre bilder, tagna av eller omkring fastigheten Björkedal, och om de i så fall vill dela dela med sig av dessa bilder, som i så fall skulle bli ett fint tillskott till dokumentationen av fastigheten på denna plats.