Björkedahl, nuvarande Strömsdalsvägen 25, Malmbäck - som det såg ut år 1956 resp. 2020