Ängen 2, nuvarande Strömsdalsvägen 6, Malmbäck - som det såg ut år 1956 resp. 2020