GPS-kordinater: Torpet Tomten    57º 29.858 N, 014º 28.121 Ö

Torpet Tomten

Boende 1643 -

Lars Biörnsson
Hustru: Elyn (Elin) Mattesdotter

Boende 1693 -

Snickare: Pehr
Hustru: Annicka Andersdotter       avled 1710
Son: Anders f.8/5-1693       avled 1710
Son: Jon f.17/7-1694

1710 Dom XV Trinit (18/9) begrofs hustru Annicka Andersdotter boendes i Tompta, hwilken hade lefwat Christeligen och wäl, var sina 50 åhr gammal, fick sitt lägerställe emillan gångstigen och tornhärberge platsen.

1710 Dom XVII Trinit begrofs Pehr Snickares son ifrån Tompta, benämbd Anders, in emot sina 15 åhr gammal, hafwer en tid varit sjuker, men förleden tisdag afled, lades sönnan för östra Kyrkiohörnet, rätt vid sin Moders lägerställe.

Boende 1699 - 1702

Jacob Påfvelsson
Son: Hans f.13/8-1699
Son: Nils f.2/1-1702

Familjen flyttar 1702 till Bringetofta

Boende 1703 -

Peder Svensson       avled 1703

Kom från Svenarum

Dom Trinit (Trefaldighets söndagen den 24 maj) begrofs ärlige dannemannen Peder Svensson i Tompten och lades mitt för Kyrkiofönstren som äro öster om lilla dörren, vid pass midt på Kyrkogården, var 31 åhr gammal.
Dito begrofs qvinnan Märit Svensdotter i Estorp och lades i samma graf, hon hade lefvat Christeligen och wäl, var sina 90 åhr gammal.

Boende 1706 -

Sven       avled 1707
Hustru: Annika
Dotter: Margareta f.7/5-1706      avled 1706
Dotter: Sara f.10/9-1707      avled 1708

1706 5 augusti begrofs Svens lilla dotter i Tompten benämbd Margareta
1707 2 Adventus begrofs Sven i Tompten och lades bredewid den Sten-korset som står midt på kyrkogården på södra sidan, hade lefvat ährligen och Christeligen, var 36 åhr.
1708 Dom post Circum (Nyårsdagen) begrofs Änkan hustru Annikas minsta barn på Tompten benämbd Sara och lades hos sin Fader, hon var 16 veckor och två dagar gammal.

Boende 1711 -

Sara Pedersdotter f. troligen 24 maj 1696       avled 1711

Sexagesima (19 jan) begrofs unga flickan Sara Pedersdotter i Tompten som varit sjuk i 8 dagar af Mässlingen, var 14 åhr, 7 månader och några dagar gammal. Lades i samma grav som dannemannen Hans i Gummarp, Måns Arfvidsson i Klappa och gossen Håkan Samuelsson i Ormestorp.

Boende 1714 -

Ryttare: Pehr Nilsson Åkerman f. omkr 1660
Hustru: Karin Svensdotter
vigda 23/4-1714 Ryttaren och Enkeman Pehr Nilsson Åkerman med pigan Karin Svensdotter i Tomten
Son: Sven f.16/12-1714
Dotter: Annika f.17/12-1714
Son: Johan f.19/9-1717

Tvillingarna avled 14/5-1715, begrofs d 22 ejustem tillhopa. Johan avled 1/10-1717 av de grasserande Kopporna, begrafven i samma graf som Håkan i Klappa som afled den 24 september.
Den 23/4-1745 afled gamble och för afskedade 3-dings Ryttaren Pehr Nilsson ifrån Tompten. Thes ålder war 85 år


Boende 1715 -

Ryttare: Abraham Larsson Åckerman född i Byarum
Hustru: Åhra Arvesdotter f.25/11-1691
Dotter till Arvid Clementsdotter i Jonsbo
vigda 3/7-1715
Son: Lars f.29/19-1716

Kom hit från Åkerslätt och flyttar till Bringetofta

Boende 1721 -

Olof Svensson
Hustru: Kierstin Månsdotter      avled 16/10-1721 52 år

1721 finns här även Karin född 1702
Britta Månsdotter
Son: Sven f.4/5-1722

1724 den 26/6 avled Elin Olofsdotter på Tompten öfver 90 år

1724 kom dragonhustru Karin Eriksdotter hit från Svenarum.

1728 nämnes hustru Britta Pehrsdotter

1729 kom Sven Olofsson hit från Jönköping

25/9-1743 avled Lars Svensson på Tomten

Boende 1743 - 1758

Lars Månsson f.1702
Hustru: Kierstin Nilsdotter f.13/4-1713
Dotter till Nils Jonsson och Ingierd Jonsdotter i Söräng
vigda 1/6-1735 drängen Lars Månsson på Holmen med pigan Kierstin Nilsdotter i Söräng. Bruden togs af Brudgummen i halfwa bo och utfästes af honom i morgongåfwa 30 lod silfwer
Son: Lars f.23/5-1736
Dotter: Ingierd f.3/11-1738
Dotter: Maria f.26/4-1743
Dotter: Catharina f.24/9-1745       avled 12/6-1746
Dotter: Lena f.29/7-1747       avled 8/6-1748
Son: Magnus f.3/11-1750
Son: Lars f.9/8-1753

Familjen kom hit från Söräng, hade tidigare varit bosatta på Holmen under Viresjö. Flyttar till Holma där Lars avlider 4/1-1761, Kierstin och de yngsta barnen flyttar då till Söräng. Äldsta sonen Lars kan vara den Lars Svensson som avled på Tomten 25/9-1743

1749 den 14/4 avled Karin Pehrsdotter på Tomten av vattensot 40 år.

Under kommande år vara flera personer skrivna här:

Karin Olofsdotter f.1702
Dotter: Catharina Pehrsdotter
Karin Svensdotter f.1670
Gossen: Nils Svensson f.1746

Boende 1758 - 1760

Johannes Jonsson f.1733
Hustru: Annika Johansdotter f.1735
Dotter: Catharina f.26/12-1756
Son: Andreas f.7/3-1759

Familjen kom från Åkerhult och återvände till gård i Åkerhult

Boende 1760 - 1773

Johan Pehrsson f.1700
Hustru: Regina Andersdotter f.1706
Son: Peter
Son: Anders

Familjen kom hit från Åkerhult och flyttar åter till Åkerhult där mannen avlider 4/8-1776 och hustrun 11/5-1778

Boende 1773 - 1804

Anders Danielsson f.20/2-1737 i Fallnafors Norrgård, Malmbäck
Son till Daniel Gudmundsson och Elin Andersdotter i Fallnafors Norrgård
Hustru: Stina Thomasdotter f.12/3-1738       avled 26/3-1801 i Tomten, Åkerhult, Malmbäck av bröstfeber
Dotter till Thomas Danielsson och Kierstina Jönsdotter i S Hiarum (Stina finns ej i Malmbäcks födelsebok)
Vigda 19/12-1760 drängen Anders Danielsson i Bredstorp och pigan Stina Thomasdotter ther sammanstädes. Brudgummen utfäste till Bruden i morgongåfwa 10 dahler Silfwermynt
Son: Anders f.1/10-1765 i Bredstorp, Malmbäck
Flyttar 1796 till Hylletofta
Dotter: Catharina f.22/5-1771 i Bredstorp, Malmbäck       avled 24/1-1823 i Bjerkaryd Bäckagård, Hylletofta av bröstfeber
Son: Daniel f.21/12-1774 i Bredstorp, Malmbäck       avled 22/1-1775 i Tomten, Åkerhult, Malmbäck
Dotter: Maria f.11/4-1776 i Bredstorp, Malmbäck       avled 24/9-1837 i Tohult, Malmbäck
Flyttar 1805 till Hylletofta
Gossen: Johan Hansson f.1781
Flyttar 1798 till Hylletofta
Gossen: Jonas Gabrielsson f.1780

Familjen kom från Bredstorp och flyttar 1804 utan hänvisning.
1775 den 22 jan om natten varder Anders Danielsson och hustru Stina Thomasdotters lilla son Daniel olyckligen och wådesamligen i sängen hos modren förqwafder, war 4 weckor och 4 dagar gammal.
Dottern Catharina vigdes 10/11-1803 med Johan Månsson från Bröten, Hylletofta, morgongåfwa utlofwades efter lag.


Boende 1804 - 1813

Peter Gabrielsson f.2/10-1770       avled 16/4-1828 i Åkerhult, Malmbäck
Hustru: Anna Maja Svensdotter f.19/11-1771
Vigda 11/5-1796 i Almesåkra
Dotter: Anna Stina f.10/7-1797 i Storqvarn, Hjärtsöla, Bringetofta
Dotter: Inga Lena f.23/7-1803 i Nordanskog Qvarn, Hylletofta       avled 18/1-1854 i Södra Elmhult, Åkerhult, Malmbäck
Son: Anders Johan f.16/1-1808       avled 11/3-1808 i Tomten, Åkerhult, Malmbäck av okänd barnsjuka
Son: Pehr Johan f.29/11-1810 i Nordanskog Qvarn, Hylletofta       avled 24/1-1852 i Kullen, Tryggarp, Forserum

Familjen kom hit från Jonshagen, tidigare Hylletofta och flyttar åter till Hylletofta 1813

Boende 1813 - 1820

Johannes Jonasson f.28/10-1793 i Åkerhult, Malmbäck       avled 22/2-1860 i Lunden, Älgaryd, Malmbäck
Annika Jonasdotter f.22/7-1802 i Åkerhult, Malmbäck
Lena Stina Jonasdotter f.29/1-1808 i Åkerhult, Malmbäck

Syskonen kom hit från Åkerhult, barn till Jonas Johannesson och Stina Jacobsdotter i Åkerhult. De flyttar 1830 till Bringetofta. Johannes med familj återfinns 1851 på torpet Lunden under Älgaryd.

Boende 1814 - 1820

Nils Abrahamsson f.12/9-1788 i Stora Vakås, Hylletofta       avled 11/6-1867 i Högaholmen, Klappa, Malmbäck
Son till Abraham Jönsson f.7/3-1738 i Stora Valås, Hylletofta och hans hustru Stina Larsdotter f.1753
Hustru: Ingela Jonasdotter f.13/10-1788 i Fänningaryd, Almesåkra       avled 22/2-1853 i Högaholmen, Klappa, Malmbäck
Dotter till Jonas Jönsson f.27/3-1760 i Fänningaryd, Almesåkra och hans hustru Christina (Stina) Svensdotter-Lundwall f.28/12-1762 i Rya, Almesåkra
Vigda 15/4-1809 i Almesåkra, drängen Nils Abrahamsson ifrån Hjorset, Hylletofta och pigan Ingela Jonasdotter i Fänningaryd, Almesåkra, morgongåfwa utlofwades 16 Rd 32 sk Riksgäld
Son: Jonas f.22/3-1810 i Fänningaryd, Almesåkra       avled 9/5-1853 i Norra Elmhult, Klappa, Malmbäck av nervfeber
Dotter: Sara Lena f.2/2-1812 i Fänningaryd, Almesåkra
Son: Abraham f.14/11-1814 i Tomten, Åkerhult, Malmbäck       avled 21/4-1817 i Norra Elmhult, Klappa, Malmbäck
Dotter: Lena Catharina f.11/11-1816 i Tomten, Åkerhult, Malmbäck       avled 24/6-1899 i Wekwndal, Hudaryd, Malmbäck

Familjen kom hit 1814 och flyttar 1820 till N Elmhult, finns från 1851 på torpet Högaholmen under Klappa.
Dotter Lena Catharina gift 1847 med Soldat Petter Magnus Hult på Hudaryds Soldattorp. Avlider i backstugan Vekendal, Hudaryd 1899, Hult avlider 1905

Boende 1820 - 1834

Jacob Hansson-Hertz f.5/7-1785 i Norra Mörekull, Malmbäck       avled 29/4-1868 i backstugan Gröndal, Åkerhult, Malmbäck
Son till Hans Nilsson f.24/9-1755 i Falla, Malmbäck och hans hustru Maria Pehrsdotter f.28/10-1759 i Slätteryd Norrgård, Malmbäck

Hustru: Catharina Jonasdotter f.30/8-1791 i Åkerhult, Malmbäck       avled 19/9-1858 i backstugan Gröndal, Åkerhult, Malmbäck
Dotter till Jonas Johannesson f.21/5-1768 i Tomten, Åkerhult, Malmbäck och hans hustru Stina Jacobsdotter f.11/11-1768 i Kansjö Södergård, Malmbäck
Vigda 31/12-1809 i Malmbäck, dragonen Jacob Hertz och pigan Catharina Jonasdotter ifrån Åkerhult, i morgongåfwa utlofwades 20 Rd
Son: Johan Fredrik f.24/1-1816 i Ryttaretorp Nö.45, Nedre Gibbarp, Malmbäck       avled 4/5-1880 i Nyholm, Åkerhult, Malmbäck
24/6-1889 i Fattighuset, Svenarum Son: Jonas Magnus f.26/10-1818 i Ryttaretorp Nö.45, Nedre Gibbarp, Malmbäck       avled 4/5-1880 i Nyholm, Åkerhult, Malmbäck
Son: Anders f.24/12-1820 i Tomten, Åkerhult, Malmbäck
Dotter: Johanna f.1/9-1823 i Tomten, Åkerhult, Malmbäck      avled 21/3-1904 i Bosnatorp, Skepperstad
Son: Gustaf f.15/12-1825 i Tomten, Åkerhult, Malmbäck       avled 3/6-1899 i Hallen, Åkerhult, Malmbäck
Son: Carl Peter f.19/11-1828 i Tomten, Åkerhult, Malmbäck       avled 5/6-1870 i backstugan Gröndal, Åkerhult, Malmbäck

Pigan: Lena Stina Jonasdotter f.29/1-1808
Syster till Jacob Hertz hustru Catharina

Dragon Jacob Hertz fick avsked från sin tjänst för Nr 45 Gibbarp den 16 juli 1821. Sjuklig, kan ej bära Packning. Kom hit med sin familj från Grenadjärtorpet i Gibbarp. Familjen flyttar till gård i Åkerhult och därefter till backstugan Gröndal

Boende 1831 - 1836

Johannes Jönsson-Fogel f.23/2-1792 i Hästgången, Ödestugu       avled 21/7-1849 i Kongshall (Kungshall), Thorarp, Svenarum
Hustru: Ingeborg Lena Zachrisdotter f.26/12-1804 i Norrhult, Svenarum       avled 29/3-1870 i Kongshall (Kungshall), Thorarp, Svenarum
Dotter till Zachris Svensson f.28/7-1773 i Norrhult, Svenarum och hans hustru Stina Larsdotter f.28/1-1778 i Söräng, Malmbäck
Styvdotter till Johannes Gudmundsson f.7/6-1783 i Kohult, Svenarum och dotter till hustru Stina Larsdotter f.28/1-1778 i Söräng
Ingeborg Lena gifter efter 1:a maken Johannes Fogels död om sig med Joachim Israelsson f.20/3-1816 i Svenarum, och Joachim gifter efter Ingeborg Lenas död 1870 om sig med Inga Christina Jonasdotter-Ågren f.15/6-1841 i Berga (G).
Joachim och Inga säljer 1793 1/64 mantal Kungshall, Thorarp, Svenarum till Carl Viktor Johansson-Wärn f.1869 i Byarum med familj.


Piga: Lisa Petersdotter f.1793 i Svenarum

Kom hit från Svenarum och flyttar till gård i Åkerhult och sedan tillbaka till Svenarum

Peter Magnus Johansson f.10/9-1796 i Jonshagen, Åkerhult, Malmbäck       avled 18/1-1858 i Kapellet, Norra Graf, Malmbäck
Son till Johannes Pehrsson f.22/11-1765 i Falla, Malmbäck och hans hustru Maria Abrahamsdotter f.15/9-1760 i Liden, Klappa, Malmbäck
Hustru: Stina Svensdotter f.18/10-1790 i Nedre Lycke, Malmbäck       avled 2/5-1867 i Kapellet, Norra Graf, Malmbäck
Dotter till Sven Abrahamsson f.8/2-1756 i Nedre Lycke, Malmbäck och hans hustru Stina Hansdotter f.11/12-1759 i Korpebo, Malmbäck
1820 den 15 okt utfärdades lysning till äktenskap emellan Torparen Peter Magnus Johannesson från Åkerhult och pigan Stina Svensdotter från Älgaryd, Vigda den 15/10-1820 i Malmbäck
Dotter: Maja Stina f.15/9-1821 i Grimstorp, Åkerhult, Malmbäck
Dotter: Charlotta f.17/11-1824 i Grimstorp, Åkerhult, Malmbäck
Dotter: Johanna f.2/3-1827 i Grimstorp, Åkerhult, Malmbäck       avled 3/11-1829 av bröstfeber
Dotter: Catharina f.17/8-1829 i Grimstorp, Åkerhult, Malmbäck
Dotter: Johanna Sofia 4/8-1832 i Grimstorp, Åkerhult, Malmbäck

Familjen kom hit från Grimstorp, Åkerhult, Malmbäck och flyttar till Kapellet under Norra Graf, Malmbäck.

Boende 1836 - 1877

Per Johan (Johannes) Johansson f.24/3-1803 i Bringetofta
Hustru: Lisa Larsdotter f.14/3-1783 i Järsnäs

Makarna kom hit från Västgötatorp. Hustrun avled 8/8-1849, ingen dödsorsak antecknad. Per Johan levde ända till 21/6-1877 då han gick bort i lungsot. Han hade haft många drängar och pigor till sin hjälp med att sköta torpet, även gifta drängar med familjer.

1835 - 1836
Dräng: Pehr Joh Jönsson f.14/8-1819
1836 - 1838
Dräng: Sven Friberg f.9/11-1806
1836 - 1844
Dräng: Anders Joh Magnisson f.31/8-1820 i Hylletofta
1840 - 1842
Dräng: Johannes Ågren f.25/5-1823 i Hylletofta
1840 - 1842
Gossen: Jonas Magnus Johannesson f.22/12-1825 i Hylletofta
1845 - 1848
Dräng: Johannes Hjort f-5/9-1825 i Hylletofta
1844 - 1845
Dräng: Johan Mag Johannesson f.23/12-1826 i Bringetofta
Piga: Lena Stina Jonasdotter f.29/1-1808
Sinnesslö, fattighjon, flyttar 1842 till Fattigstugan där hon avlider 5/4-1856 av förkylning
1842 - 1846
Flickan: Carolina Nilsdotter f.17/12-1825 i Ljunga
Inhys Enka: Catharina Jonasdotter f.1779 i Malmbäck
Tiggare, fattighjon
1843 - 1844
Piga: Stina Catharina Petersdotter f.10/6-1817       avled 7/11-1844 av lungsot
Gifte Drängen: Carl Johan Hjort f.16/4-1829 i Hylletofta
Hustru: Anna Sofia Andersdotter f.22/6-1836
Dotter till Anders Gustafsson och Inga Maria Zackrisdotter på Jonshagen
Vigda 16/11-1854 drängen och tillträdande torparen Carl Johan Danielsson Hjort från Tomten samt pigan Anna Sofia Andersdotter från torpet Jonshagen. Anna Sofias fader gaf muntligt bifall.

Son: Johan Magnus f.30/11-1855

Carl Johan kom hit 1848 och familjen flyttar 1856 till Klappa

1850 - 1851
Piga: Britta Lisa Larsdotter f./4-1826 i Hylletofta
1851 - 1852
Dräng: Daniel Johannisson f.1/4-1831 i Vrigstad

Boende 1855 - 1863

Gifte Drängen: Gustaf Nilsson f.6/5-1830 i Ängen, Falla, Malmbäck       avled 13/1-1874 i Perstorp (Höjda kallat) Almesåkra
Son till Nils Hansson f.1/6-1777 i Bjurshult, Hylletofta och hans hustru Lena Cajsa Håkansdotter f.9/7-1795 i Soldattorp Hallen, Lilla Åkerhult, Hylletofta
Hustru: Sara Gretha (Lisa) Johansdotter f.7/9-1825 i Slögestorp, Hakarp       avled 14/4-1911 i Södra Kvarteret 58, Jönköpings Sofia av hjärnblödning
Dotter till Johan Nilsson f.25/4-1787 i Smedstorp, Hakarp och hans hustru Maria (Maja) Jonasdotter-Holmberg f.10/2-1794 i Byhult Södergård, Lekeryd
Vigda 13/8-1853 i Malmbäck, drängen och tillträdande hemmansbrukaren Gustaf Nilsson från Torpet Ängen under Falla, samt pigan Sara Lisa Johansdotter från Falla.
Bägges frivilliga samtycke. Saras fader Jaen Nilsson på torpet Ängen under Kullagård i Svarttorps socken ger skrifteligt bifall.

Son: Claes Johan f.24/9-1853 i Ängen, Falla, Malmbäck       avled 3/8-1914 på Nytorgsgatan 21 A, Tjärhofsgatan 4, Katarina församling, Stockholm
Ångbåtseldaren Claes J. Gustafsson från Stockholm, gifter sig den 28 juli 1881 i Hammars församling, Närke med hemmansägaredottern Selma Theolinda Jansson f.29/1-1858 i Tomtevik, Hammar (T), makarna får en son Johan Axel Heribert f.21/5-1881 i Tomtevik, Hammar (T)
Johan A. H. Gustafsson gifter sig den 20/3-1920 med Anna Sofia Albertina f.21/6-1880 i Hedvig Eleonora församling, Stockholm
Johan A. H. Gustafsson avlider den 9/3-1964 i Katarina församling, Stockholm, och hustrun Anna Sofia Albertina avlider den 28/8-1969 i Katarina församling, Stockholm
Son: Carl Johan Victor f.9/9-1855 i Tomten, Åkerhult, Malmbäck       avled 17/7-1882 i Norra Kvarteret 167, Jönköpings Sofia. Ogift man.
Son: Johannes f.3/10-1857 i Tomten, Åkerhult, Malmbäck       avled 29/3-1930 i Kalmar 1, Jönköpings Sofia. Ogift man.
Dotter: Johanna Sofia f.4/2-1860 i Tomten, Åkerhult, Malmbäck       avled 21/11-1919 i Smedbyn 4, Huskvarna
Johanna Sofia Gustafsdotter gifter sig den 22/10-1885 i Hakarp med målaren Gustaf Johannesson f.12/9-1861 i Alarp backstuga, Skärstad
Makarna Gustafsson får 8 barn födda i Hakarp, Anna Ottilia f.3/2-1887 och död 11/2-1971 i Stockholm, Agnes Maria f.20/11-1888 och död 7/5-1935 i Huskvarna, Axia Naemi f.2/2-1891 och död 1/2-1971 i Huskvarna, Erik Valdemar f.24/1-1892 och död 24/5-1970 i Huskvarna, Märtha Linnéa f.25/10-1894 och död 21/10-1973 i Stockholm, Simon Emanuel f.30/3-1897 och död 13/4-1965 i Huskvarna, Sara Carolina f.4/7-1901 och död 25/12-1989 i Huskvarna, Britta Sofia f.21/4-1906 och död 28/5-1980 i Huskvarna.

Dotter: Thilda f.30/5-1862 i Tomten, Åkerhult, Malmbäck
Pigan, ogifta kvinnan Thilda Gustafsdotter utvandrar den 25/4-1887 från Jönköpings Sofia församling till Norra Amerika

Familjen kom hit 1855 från Ängen, Falla, Malmbäck och flyttar 1863 till torpet Perstorp under Almesåkra gård.
Hustru Sara Johansdotter flyttar till Jönköping, där hon avlider
Makarna Nilsson fick ytterliggare 3 barn i Perstorp, Almesåkra, 2 av dem var dödfödda, och 1 dotter Amanda Charlotta Gustafsdotter f.24/1-1866 i Perstorp, Almesåkra. Amanda gifter sig den 2/12-1888 i Jönköpings Sofia med Johan Victor Andersson f.4/12-1864 i Järstorp, och de får tillsammans 3 barn, Johan Robert f.6/1-1889 som den 7/7-1902 utvandrar till Norra Amerika, Esther Margaretha f.7/8-1890 och död 11/4-1986, Valborg Maria f.7/9-1892 och död 16/4-1971. Och den 12/6-1893 utvandrar maken Johan Victor toll Norra Amerika. Hustru Amanda fick därefter ytterliggare 4 barn ,Gustaf Anton Bertil f.20/9-1894 och död 22/4-1979, Sally Paulina f.22/6-1897 och död 2/6-1983, Thure Wilhelm Natanael f.28/4-1899 och död 18/4-1986, Dagmar Sara Linnéa f.4/7-1901 och död 21/12-1971.

1855 - 1862
Dräng: Andreas Carlsson-Rylander f.25/1-1837 i torp Röshult, Nordanskog, Hylletofta
Andreas Carlsson-Rylander gifte sig den 21/3-1863 i Hylletofta med Christina Wilhelmina Johannesdotter-Lindqvist f.3/12-1838 i Åkerhult, Malmbäck, deras barn är Claes Emil f.17/8-1863 i Hjelmåkra, Bjerkaryd Södergård, Hylletofta, Mathilda Charlotta f.7/6-1867 i Hjelmåkra, Bjerkaryd Södergård, Hylletofta, och Johannes August f.23/11-1869 i Nybygget, Hjerteryd, Hylletofta.
Familjen Carlsson-Rylander utvandrar den 26/5-1879 från torpet Nybygget under Hjerteryd, Hylletofta till Norra Amerika.

1861 - 1863
Gossen: Carl August Gustafsson-Modig f.28/8-1846 i soldattorp Nö.15 Södratorp, Hylletofta Skattegård, Hylletofta
Son till soldaten Gustaf Andersson-Modig f.14/1-1824 i Hylletofta och hans hustru Anna Stina Magnusdotter f.28/9-1822 i Hylletofta
Carl August Modig gifter sig med Petronella Nilsson f.1854 i Allerum, Malmöhus län, och 1880 har makarna 3 söner, och är bosatta i Skabelycke, Sofiero, Hälsingborgs landsförsamling.


Boende 1863 - 1874

Brukare: Carl Theodor Carlsson f.2/5-1837 i Holma, Malmbäck      avled 18/5-1923 i torp Oxhagen (Nybygget), Falla, Malmbäck
Son till Carl Fredrik Petersson f.6/9-1808 i Holma, Malmbäck och hans hustru Stina Abrahamsdotter f.29/5-1810 i Sörängs soldattorp, Malmbäck
Hustru: Anna Christina Gustafsdotter f.8/1-1830 i Renstorp Södergård, Järsnäs       avled 31/1-1906 i torp Lunden (Hytten), Falla, Malmbäck
Dotter till (född uä) Anna Maria Jacobsdotter f.10/8-1805 i Järpabo (Skogen), Övre Gibbarp, Malmbäck
Vigda 20/6-1863 drängen Karl Theodor Karlsson på Tomten under Åkerhult och pigan Anna Christina Gustafsdotter därstädes.
Icke besläktade, hennes moder Anna Maja Jacobsdotter i Fattighuset närvarande och gifvit sitt samtycke.

Makarna kom vid vigseln och flyttar 1874 till Lunden, Falla, Malmbäck

Boende 1877 - 1893

1/24 mtl hemmansägare: Carl Johan Johannesson f.5/10-1822 i Utjorden, Falla, Malmbäck       avled 27/3-1912 i Anderstorp, Jonsbo, Malmbäck
Son till Johannes Jonasson f.12/10-1782 i Soldattorp Nö.22, Södra Boda, Hylletofta och hans hustru Gretha Johansdotter f.4/8-1784 i Bringetofta
Hustru: Helena Johannesdotter f.13/1-1825 i Sjöaveka, Bringetofta       avled 10/6-1906 i Anderstorp, Jonsbo, Malmbäck
Dotter till Johannes Johannesson f.15/11-1797 i Sjöaveka, Bringetofta och hans hustru Lena Stina Magnusdotter f.15/9-1807 i Mölnarp, Vrigstad
Vigda 25/6-1848 i Malmbäck
Son: Frans August f.27/3-1849 i Utjorden, Falla, Malmbäck       avled 23/12-1868 i Sjöaveka, Bringetofta
Son: Claes Johan f.10/8-1852 i Utjorden, Falla, Malmbäck
Maskinarbetaren, gifte mannen Claes Johan Carlsson utvandrar den 9/3-1880 från Göteborgs domkyrkoförsamling till Norra Amerika. Gift med Albertina Karlsdotter f.26/3-1853.
Son: Gustaf Adolf f.21/6-1856 i Utjorden, Falla, Malmbäck
Drängen, ogifte mannen Gustaf Adolf Carlsson utvandrar den 12/8-1879 från Tomten, Åkerhult, Malmbäck till Norra Amerika.
Son: Johannes Henning f.18/1-1859 i Utjorden, Falla, Malmbäck       avled 5/1-1921 i Oscarsro, Nyhem 7 A, Nässjö
Johannes Henning var några år i ungdomen över i Amerika, men återvände till Sverige 1886, och 1887 gifter han sig 1 gången, och får 2 barn, gifter sig 2 gången 1895 och får i det äktenskapet 4 barn. De flesta barnen var boende i Jönköping.

Dotter: Emma Charlotta f.25/1-1862 i Utjorden, Falla, Malmbäck
Pigan, ogifta kvinnan Emma Charlotta Carlsdotter utvandrar den 25/3-1880 från Tomten, Åkerhult, Malmbäck till Norra Amerika.
Son: Malkolm Linus f.9/11-1864 i Utjorden, Falla, Malmbäck
Malkolm Linus Carlsson flyttar den 5/11-1881 från hemmet i Tomten, Åkerhult, Malmbäck till Huskvarna, där han arbetar som handelsbetjänt. Ett par år senare flyttar han till Torgkvarteret i Jönköpings Kristina, och börjar då arbeta som bokhållare. Den 18/2-1886 flyttar Malkolm L. Carlsson till Göteborg.

Familjen Johannesson var tidigare 1/9 mantal arrendator till gård i Åkerhult, och flyttar omkring 1877-78 till Tomten, Åkerhult, Malmbäck som 1/24 mantal hemmansägare

Boende 1893 - 1901

1/24 mtl hemmansägare: Karl Johan Danielsson-Hjort f.16/4-1829 i Soldattorp Nö.19, Hjorset, Hylletofta       avled 25/6-1911 i Tomten, Åkerhult, Malmbäck
Son till Bengt Daniel Nilsson-Hjort f.8/11-1793 i Drageryd Södergård, Bringetofta och hans hustru Maja Stina Gustafsdotter-Rapp f.13/9-1793 i Soldattorp Hallen, Lilla Åkerhult, Hylletofta
Hustru: Anna Sofia Andersdotter f.22/6-1836 i Jonshagen, Åkerhult, Malmbäck       avled 29/11-1917 i Tomten, Åkerhult, Malmbäck
Dotter till Andreas (Anders) Gustafsson f.16/9-1804 i Strete, Bringetofta och hans hustru Inga Maria Zachrisdotter f.17/11-1810 i Estenstorp, Malmbäck
Vigda 25/3-1830 i Malmbäck
Son: Anders Johan f.6/3-1831 i Jonshagen, Åkerhult, Malmbäck       avled 6/7-1902 i Heden, Skogsgården, Timmele (P)
Dotter: Lena Catharina (Christina) f.29/10-1833 i Jonshagen, Åkerhult, Malmbäck       avled 28/10-1879 i Fägerhult, Bringetofta
Lena Catharina Andersdotter och hennes make Johan Fredrik Johannesson-Lindgren fick 11 barn.

Dotter: Anna Sofia f.22/6-1836 i Jonshagen, Åkerhult, Malmbäck       avled 29/11-1917 i Tomten, Åkerhult, Malmbäck
Anna Sofia Andersdotter och hennes make Karl Johan Danielsson-Hjort fick 1 son, se familjen under.

Son: Jonas Gustaf f.16/10-1939 i Jonshagen, Åkerhult, Malmbäck       avled 2/7-1863 i Jonshagen, Åkerhult, Malmbäck
Död på lasarettet i Jönköping och därstädes begraven. Ogift man.
Dotter: Johanna Maria f.18/7-1846 i Jonshagen, Åkerhult, Malmbäck       avled 21/9-1848 i Jonshagen, Åkerhult, Malmbäck
Dotter: Mathilda Maria f.10/1-1853 i Jonshagen, Åkerhult, Malmbäck
Mathilda Maria Andersdotter inflyttar den 6/11-1911 till Prästgården, Malmbäck, och är föreståndarinna på Ålderdomshemmet. Gifter sig den 16/3-1912 i Malmbäck med änklingen, före detta soldaten Lars Johan Röst från Siringe Mellangård, Skärstad, dit Mathilda flyttar den 16/3-1912. Maken Lars Johan Röst avlider den 23/6-1913. Mathilda är 1937 ägare till lägenheten Högaberg under Siringe Deragård, Skärstad, där hon bor ensam.

Familjen Danielsson-Hjort inflyttar 1893 som 1/24 mantal hemmansägare, kommer då från Klappa, Malmbäck, där familjen var 1/32 mantal hemmansägare

Boende 1902 - 1928

1/24 mtl hemmansägare: August Karlsson f.11/12-1865 i Högaholmen, Klappa, Malmbäck       avled 20/1-1946 i Fagerås, Önna, Malmbäck
Son till Karl Johan Danielsson-Hjort f.16/4-1829 i Soldattorp Nö.19, Hjorset, Hylletofta och hans hustru Anna Sofia Andersdotter f.22/6-1836 i Jonshagen, Åkerhult, Malmbäck
Hustru: Mathilda Christina Svensdotter f.10/11-1872 i Jonshagen, Åkerhult, Malmbäck       avled 8/7-1926 i Tomten, Åkerhult, Malmbäck
Dotter till Sven August Edvard Johannesson f.24/7-1846 i Rösum, Malmbäck och hans hustru Helena Sofia Jacobsdotter f.11/2-1844 i Hudaryd, Malmbäck
Vigda 13/8-1853 i Malmbäck
Dotter: Gerda Sofia Ingeborg f.20/2-1903 i Tomten, Åkerhult, Malmbäck       avled 28/2-1977 i Tomten, Åkerhult, Malmbäck
Gerda Karlsson gifter sig den 9/3-1928 i Malmbäck med Oskar Wilhelm Klasson f.31/10-1899 i Eldstorp, Lämmarp, Bringetofta
Makarnas dotter Stina Elise Margaretha Klasson föddes den 16/10-1929 i Tomten, Åkerhult, Malmbäck, och gift den 22/11-1947 med Kurt Sture Gillis Jonsson f.5/8-1927 i Vrigstad, och deras dotter Eivor Stina Yvonne föddes 1948
Dotter: Ruth Edith Maria f.12/12-1904 i Tomten, Åkerhult, Malmbäck       avled 20/5-1920 i Tomten, Åkerhult, Malmbäck
Dotter: Agnes Velinda Linnéa f.21/1-1906 i Tomten, Åkerhult, Malmbäck       avled 26/3-1921 i Tomten, Åkerhult, Malmbäck

August och Mathilda köper gården 1902 i samband med äktenskap, av August Karlssons föräldrar Karl Johan Danielsson-Hjort och Anna Sofia Andersdotter.