GPS-kordinater: Torpet Södra Elmhult    57º 30.038 N, 014º 29.525 Ö

Torpet Södra Elmhult

Boende 1699 -

d 26 maj fick hustru Ingeär Olavdotter i Elmhult sedel härifrån till Ryy socken

Boende 1700 -

Germuns enka hustru Ingri på Fallatorpet Elmhult flötta till Hjertsöla i Bringetofta socken och der gift sig

Boende 1701 -

Ryttare: Jon
Hustru: Karin Danielsdotter f.1677
Dotter till Daniel Thomasson och Giertrud Pehrsdotter i S Hiarum
Vigda 8/10-1699 XVIII Trinis vigdes Ryttaren Jon i Röö med pigan Kari Danielsdotter af Hiarum.
Morgongåfwan som utlofwades war 16 lod silfwer

Son: Sven
1700 fredagen d 13 juli födde Ryttaren Jons hustru i Elmhult en liten son som Christnades Söndagen näst efter Dom: VII Trinit och kallades Sven
Son: Peder
1701 tisdagen d 29 okt födde Ryttarens hustru i Elmhult en son som Christnades nästa söndag d 3 nov och kallades Peder

1707 Dom Septua (10 febr) begrofs Ryttaren Jons i Elmhult lilla son Sven, och lades bort emellan Södra Kyrkegårds muren och vägen, dess ålder war 2½ åhr gammal

Boende 1712 -

Dom XIV Trinit (21 sept) Begrofs gamble Elendige mannen Jöns i Elmhult som jämwäll warit i lång tid siuk, lades söder om östra luckan, war 95 åhr gammal

Boende 1714 -

d 12 nov afled Bothe Svensdotter, Jönsas hustru uti Elmhult, har warit siuk, elljest left ährligen uti 80 åhr

Boende 1715 - 1719

Jöns Larsson
Hustru: Elin Knutsdotter
Vigda 16/12-1715 Jöns Larsson i Elmhult med Elin Knutsdotter ibid, Hwilken före wigseln aflat och födt barn, och derför blef på behörigt sätt först Kyrkiotagen.
Dotter: Sara f.7/7-1715
Son: Lars f.29/3-1717

Familjen flyttar 1719 till Tostery, Bringetofta

Boende 1714 -

Daniel Jonsson f.1668       avled 13/4-1735 i Södra Elmhult, Åkerhult, Malmbäck, 67 år gammal
Hustru: Karin Månsdotter
Vigda den 12/10-1702 i Malmbäck
Dotter: Karin f.3/8-1703 i Rönnhult, Malmbäck
Dotter: Kierstin f.22/3-1709 i Övre Gibbarp, Malmbäck       avled 28/5-1715 i Södra Elmhult, Åkerhult, Malmbäck
Dotter: Dödfött flickebarn f.22/3-1709 i Övre Gibbarp, Malmbäck
Dotter: Karin f.6/4-1714 i Södra Elmhult, Åkerhult, Malmbäck       avled 1/11-1717 i Södra Elmhult, Åkerhult, Malmbäck
Son: Arvid f.13/8-1717 i Södra Elmhult, Åkerhult, Malmbäck
Dotter: Kierstin f.13/8-1717 i Södra Elmhult, Åkerhult, Malmbäck
Son: Bengt f.7/6-1720 i Södra Elmhult, Åkerhult, Malmbäck

1703 måndag aftonen d 3 augusti födde Daniels hustru i Rönhult sin första dotter, som Christnades d 9 dito och kallades Karin
1709 måndags otte d 22 mars födde Daniels hustru i Gibbarp Tvillingar två flickor, det ena war dödfött och det andra Christnades d 28 dito kallades Kierstin.
1715 d 28 maj Afled Kierstin, Daniels lilla dotter på Elmhult, dess ålder war allenast 6 åhr.
1717 d 1 nov afled en ung flicka Karin Danielsdotter uti Elmhult, lades i samma graf som den förenämde pigan Ingebor Jan-Barthelsdotter i Packebo. Död af de grasserande kopporna.

Boende 1720 -

d 24 dec Afled Nils Pehrsson, en ung dreng uti Elmhult wid Åkerhult och begrofs d 6 jan 1721 uti Åkerhult gårds grifteplats, hade lefwat ärligt och skickeligt 19 åhr och 7 weckor (troligen född i Estenstorp 5/11-1701)

Boende 1721 -

d 26 juli Afled förlofwade Sodlaten Jon Pehrsson uti Elmhult wid Åkerhult och begrofs 30 ejustem uti gården tillhörige grifteplats, hade warit några åhr mycket siuklig och på det sista helt elendig af rutenhet i sitt vänstra låhr och högra arm, lefwat ährligen 26 åhr

Kommande år har flera mer eller mindre kända personer bott i S Elmhult
Pigan: Anna Jonsdotter
Flyttar 1716 till Bringetofta
Pigan: Margareta Knutsdotter
Kom från Svenarum 1717 och flyttar till Elghults socken
Änka: Elisabeth Trulsdotter
Flyttar 1720 till Forserum

1727 Per Nilsson

1730 nämnes hustru Karin Svensdotter

Boende 1738 -

d 18 april Afled Kirstin Gudmundsdotter uti Elmhult och begrofs uti gården tillhörig grifteplats, thes ålder war 83 åhr

Boende 1738 -

d 8 dec Wigdes Enkiomannen Gudmund Persson uti Elmhult med Enkian Sara Jönsdotter ibidem
Sara avled 20/1-1845, var då 80 år gammal
Gudmund avled 5/1-1752 av ålderdoms svaghet och siukdom i hela kroppen, war 101 och ett halft åhr

Boende 1739 -

d 29 maj Wigdes Drängen Arvid Danielsson uti Elmult med Pigan Kirstin Johansdotter ibid, utan brudaskrud. Morgongåfwa utfästes till 10 lod silwer.

Boende 1741 -

d 28 okt Wigdes Drängen Israel Månsson i Elmhult med pigan Karin Håkansdotter ibidem, utan brudaskrud.

Makarna flyttar till Norra Elmhult

Boende 1741 - 1744

Samuel Jönsson
Hustru: Ingrid Jönsdotter
Dotter: Martha f.6/8-1741

Familjen flyttar 1744 till Jonshagen

Boende 1745 -

Pehr Larsson f.1694       avled 7/7-1747 i Södra Elmhult, dess ålder war 53 åhr
Hustru: Sara Pehrsdotter f.1694
Son: Pehr f.1723
Dotter: Maria f.7/5-1729 i Åkerhult, Malmbäck       avled 23/7-1745 i Södra Elmhult, dess ålder war 15 åhr, 2 månader och 3 veckor

Boende 1753 - 1773

Pehr Pehrsson f.1723
Hustru: Helena Pehrsdotter f.1733
Vigda den 1/6-1755 i Bringetofta
Dotter: Ingeborg f.28/3-1756 i Södra Elmhult, Åkerhult, Malmbäck
Son: Petter f.2/6-1759 i Södra Elmhult, Åkerhult, Malmbäck
Dotter: Maria f.11/2-1762 i Södra Elmhult, Åkerhult, Malmbäck
Dotter: Brita f.11/3-1765 i Södra Elmhult, Åkerhult, Malmbäck
Dotter: Margareta f.18/12-1767 i Södra Elmhult, Åkerhult, Malmbäck
Dotter: Annika f.26/6-1771 i Södra Elmhult, Åkerhult, Malmbäck

Familjen struken utan hänvisning

Boende 1760 -

d 3 dec Afled hustru Segrid Olofsdotter i Elmhult af slaget. Thes ålder war 95 åhr

Boende 1767 -

d 30 juni Afled Anna Pehrsdotter i Elmhult af ålder och skröplighet, 72 åhr gammal

Boende 1773 - 1790

Carl Samuelsson f.1743       avled 1/5-1824 i Kalfsås, Bringetofta
Hustru: Annika Göransdotter f.7/12-1750 i Hjärtsöla, Bringetofta       avled 2/6-1838 i Kalfsås, Bringetofta
Vigda den 23/6-1771 i Bringetofta
Son: Johannes f.4/3-1774 i Södra Elmhult, Åkerhult, Malmbäck
Dotter: Stina f.30/8-1777 i Södra Elmhult, Åkerhult, Malmbäck
Son: Anders f.30/4-1781 i Södra Elmhult, Åkerhult, Malmbäck
Dotter: Annika f.26/9-1784 i Södra Elmhult, Åkerhult, Malmbäck
Son: Johan f.24/12-1787 i Södra Elmhult, Åkerhult, Malmbäck

Familjen flyttar 1790 till Bringetofta

Boende 1782 -

d 6 januari Afled utaf ålder och swaghet, ålderstegne änkiomannen Samuel Israelsson ifrån Södra Elmhult, war 70 åhr på 4 veckor nära gammal

Boende 1791 - 1794

Sven Månsson f.25/11-1730 i Nygård, Äpplaholm, Norra Sandsjö       avled 28/4-1800 i Åkerhult, Malmbäck
Hustru: Helena (Lena) Pehrsdotter f.6/7-1740 i Drageryd Mellangård, Bringetofta       avled 15/7-1804 i Åkerhult, Malmbäck
Son: Anders f.16/3-1770 i Åkerhult, Malmbäck       avled 8/3-1807 i Åkerhult, Malmbäck
Dotter: Sara f.20/1-1777 i Åkerhult, Malmbäck       avled 24/12-1846 i Eldstorp, Lämmarp, Bringetofta
Flyttar 1794 till Svenarum
Son: Peter Magnus f.18/3-1781 i Åkerhult, Malmbäck       avled 12/2-1837 i Södra Mörekull, Malmbäck

Familjen kom hit från Åkerhult, Malmbäck och återvänder till Åkerhult, Malmbäck där mannen avlider 28/4-1800 av tvinsot

Boende 1794 - 1805

Hans Andersson f.22/3-1724 i Fagerhult, Malmbäck       avled 28/8-1801 i Estenstorp, Malmbäck
Hustru: Catharina Abrahamsdotter f.29/1-1750 i Liden, Klappa, Malmbäck      avled 12/1-1820 i Jonshagen, Åkerhult, Malmbäck
Vigda den 21/7-1776 i Almesåkra

Son:
Anders (Andreas) Hansson f.29/5-1779 i Barkansjö, Almesåkra       avled 9/7-1843 i Estenstorp, Malmbäck
Son till Hans Andersson f.22/3-1724 i Fagerhult, Malmbäck och hans hustru Catharina Abrahamsdotter f.29/1-1750 i Liden, Klappa, Malmbäck
Hustru: Stina Olofsdotter f.7/1-1779 i Estenstorp, Malmbäck       avled 23/2-1857 i Estenstorp, Malmbäck
Dotter till Olof Jacobsson f.26/2-1746 i Estenstorp, Malmbäck och hans hustru Stina Svensdotter f.9/10-1750 i Rösum, Malmbäck
Vigda 30/5-1800 i Malmbäck, drängen Anders Hansson i Elmhult och Änkan Stina Olofsdotter i Estenstorp. Att laga afvittring var skedd till änkans omyndige son gaf förmyndaren Petter Johansson i Barkansjö skriftelig försäkran.

Son: Johannes Magnus f.19/10-1800 i Södra Elmhult, Åkerhult, Malmbäck

Stina Olofsdotter var änka efter Rusthållare Nils Johannesson i Estenstorp, Malmbäck som avled av bröstsjuka 9/6-1797, var 27 åhr, 4 månader och 7 dagar gammal

Familjen flyttade 1805 till Estenstorp, Malmbäck

Johannes Magnus f.19/10-1800 antog namnet Elmqvist och blev anfader till bl a släkten Elmqvist i Norra Mörekull, Malmbäck


Boende 1804 - 1811

Johannes Pehrsson f.22/11-1765 i Falla, Malmbäck       avled 14/6-1846 i Brunseryd, Malmbäck
Son till Pehr Eliasson f.18/7-1738 i Fallnafors Norrgård, Malmbäck och hans hustru Catharina Månsdotter f.8/12-1733 i Falla, Malmbäck
Hustru 1: Maria Abrahamsdotter f.15/9-1760 i Liden, Klappa, Malmbäck       avled 27/4-1824 i Södra Elmhult, Åkerhult, Malmbäck
Dotter till Abraham Andersson f.31/10-1713 i Rommenås, Malmbäck och hans hustru Ingierd Larsdotter f.28/5-1715 i Klappa, Malmbäck
Vigda den 10/1-1790 i Malmbäck
Dotter: Catharina f.26/3-1793 i Lilla Åkerhult, Hylletofta       avled 3/7-1827 i Ryttaretorp Nö.2 Filebo, Falla, Malmbäck
Son: Peter Magnus f.10/9-1796 i Jonshagen, Åkerhult, Malmbäck       avled 18/1-1858 i Kapellet, Norra Graf, Malmbäck av rödsot
Dotter: Ingela f.8/1-1800 i Jonshagen, Åkerhult, Malmbäck
Son: Abraham f.19/4-1804 i Södra Elmhult, Åkerhult, Malmbäck       avled 10/4-1839 i Brunseryd, Malmbäck
Hustru 2: Anna Britta Abrahamsdotter f.16/3-1773 i Tofteryd       avled 16/11-1845 i Brunseryd, Malmbäck
Vigda den 9/1-1825 i Svenarum
Familjen kom hit från Jonshagen, Åkerhult, Malmbäck och flyttar till gård i Åkerhult

Dottern Catharina gift 3/5-1809 med dragon Anders Pamp, Filebo, Falla. (Bruden 16 år!)

1/3-1805 vigdes Peter Magnus Persson ifrån Elmhult, Åkerhult, Malmbäck med pigan Annika Svensdotter i Åkerhult, Malmbäck. Morgongåva efter lag

19/12-1811 afled änkan Catharina Jönsdotter i Södra Elmhult, Åkerhult, Malmbäck af vattensot, 76 åhr gammal


Boende 1811 - 1820

Zackris Arvidsson f.24/12-1776 i Estenstorp, Malmbäck       avled 13/1-1817 i Södra Elmhult, Åkerhult, Malmbäck av värk
Son till Arvid Månsson f.23/4-1742 i Estenstorp, Malmbäck och hans hustru Karin Jonsdotter f.6/6-1735 i Ödestugu Kullagård, Ödestugu
Hustru: Lisa Jonasdotter f.14/3-1780 i Bänkaryd, Almesåkra       avled 12/5-1843 i Svenska Maden 33, Jönköpings Kristina
Son: Jonas Magnus f.21/5-1807 i Estenstorp, Malmbäck       avled 5/12-1849 i Rösum, Malmbäck
Dotter: Inga Maria f.17/11-1810 i Estenstorp, Malmbäck       avled 2/5-1898 i en backstuga, Åkerhult, Malmbäck
Son: Arvid f.19/4-1814 i Södra Elmhult, Åkerhult, Malmbäck       avled 29/11-1815 i Södra Elmhult, Åkerhult, Malmbäck av hosta och bröstquaf
Dotter: Lena Catharina f.1/11-1816 i Södra Elmhult, Åkerhult, Malmbäck       avled 10/4-1817 i Södra Elmhult, Åkerhult, Malmbäck av twinsot

Familjen kom hit från Estenstorp, Malmbäck

Änkan Lisa och barnen strukna utan hänvisning

Boende 1820 - 1828

Johannes Pehrsson f.22/11-1765 i Falla, Malmbäck       avled 14/6-1846 i Brunseryd, Malmbäck
Hustru 1: Maria Abrahamsdotter f.15/9-1760 i Liden, Klappa, Malmbäck       avled 27/4-1824 i Södra Elmhult, Åkerhult, Malmbäck av andtäppa och bröstqvaf
Hustru 2: Anna Britta Abrahamsdotter f.16/3-1773 i Tofteryd       avled 16/11-1845 i Brunseryd, Malmbäck

Makarna kom tillbaka hit från Åkerhult, Malmbäck och flyttar till Brunseryd, Malmbäck, senare till Sjöaryd, Malmbäck, varifrån sonen Abraham som skrives vanför och svagsint flyttar till Fattigstugan. Avlider där 10/4-1839 av lungsot


Boende 1828 - 1855

Johannes Svensson f.19/10-1792 i Bäckaskog, Eksjö Hofgård, Vallsjö       avled 31/8-1855 i Södra Elmhult, Åkerhult, Malmbäck av lungsot
Hustru: Inga Lena Petersdotter f.23/3-1803 i Nordanskog Qvarn, Hylletofta       avled 18/1-1854 i Södra Elmhult, Åkerhult, Malmbäck
Dotter till Peter Gabrielsson f.2/11-1770 och hans hustru Anna Maria Svensdotter-Lundwall f.19/4-1771 i Rya, Almesåkra
Vigda den 19/11-1819 i Hylletofta
Dotter: Anna Stina f.10/5-1823 i Storqvarn, Hjärtsöla, Bringetofta       avled 13/9-1881 i Södra Elmhult, Åkerhult, Malmbäck
Gift 12/10-1845 i Malmbäck med efterföljande torpare
Son: Anders f.23/1-1826 i Storqvarn, Hjärtsöla, Bringetofta       avled 1/3-1899 i Brunseryd, Malmbäck
Gift 1849 till Jonsbo, Malmbäck
Dotter: Johanna Sofia f.19/6-1829 i Södra Elmhult, Åkerhult, Malmbäck       avled 9/7-1913 i Hylte, Bringetofta
Flyttar 1850 till Bringetofta
Son: Sven Johan f.2/12-1832 i Södra Elmhult, Åkerhult, Malmbäck       avled 27/12-1914 i Västerskift, Klappa, Malmbäck
Flyttar 1852 till Bringetofta
Son: Peter Magnus f.15/4-1837 i Södra Elmhult, Åkerhult, Malmbäck       avled 1/5-1902 i Jonsbo, Malmbäck
Flyttar 1855 till Åkerhult, Malmbäck
Son: Isac Johan f.17/11-1841 i Södra Elmhult, Åkerhult, Malmbäck
Flyttar 1856 till Estenstorp, Malmbäck
Dotter: Helena Christina f.26/4-1845 i Södra Elmhult, Åkerhult, Malmbäck

Familjen kom hit från Bringetofta

Sonen Anders gift 9/6-1849 med hemmavarande dottern Sofia Svensdotter, Jonsbo.
Dottern Johanna Sofia gift 31/3-1850 med Gustaf Magnus Rylander från Bringetofta. Flyttar till Hylte, Bringetofta
Sonen Peter Magnus gift 9/6-1862 med Johanna Johannesdotter från Jonsbo.
Dottern Helena Christina bor kvar hos sin syster i Elmhult tills hon 1857 flyttar till Bringetofta

Boende 1855 - 1881

Från 1866, 1/18 mtl H.äg. Peter Isacsson f.30/1-1809 i Falla Östergård, Ödestugu       avled 27/1-1869 i Södra Elmhult, Åkerhult, Malmbäck
Hustru 1: Catharina Johannesdotter f.9/4-1814 i Målen, Byarum       avled 6/9-1844 i Nedre Lycke, Malmbäck av barnsbörd, 30 år 5 månader
Vigda den 28/4-1837 i Byarum
Son: Isac f.4/8-1840 i Falla, Ödestugu       avled 5/3-1896 i Fattighuset, Ödestugu
Flyttar 1861 till Forshem
Dotter: Christina f.13/9-1842 i Nedre Lycke, Malmbäck
Flyttar 1859 till Byarum
Hustrun Christina Petersdotter med maken Johannes Johansson f.15/6-1832 i Undenäs (R), och dottern Selma Catharina f.9/10-1868 i Solberga, Habo, utvandrar den 19/7-1869 från Solberga, Habo till Norra Amerika

Hustru 2: Anna Stina Johannesdotter f.10/5-1823 i Storqvarn, Hjärtsöla, Bringetofta       avled 13/9-1881 i Södra Elmhult, Åkerhult, Malmbäck
Dotter till Johannes Svensson f.19/10-1792 i Bäckaskog, Eksjö Hofgård, Vallsjö och hans hustru Inga Lena Petersdotter f.23/3-1803 i Nordanskog Qvarn, Hylletofta
Vigda 12/10-1845 i Malmbäck, Hemmansägaren och Enkomannen Peter Isaksson i Nedre Lycke och pigan Anna Stina Johannesdotter i Södra Elmhult. Behörig afvittring och vederbörligt bifall företeddes.
Son: Johannes f.5/1-1847 i Nedre Lycke, Malmbäck       avled 4/5-1896 i Södra Mörekull, Malmbäck
Flyttar 1873 till Södra Mörekull, Malmbäck
Dotter: Maria Helena f.28/2-1850 i Skogsåkra, Forserum       avled 18/7-1916 i Löfbergshagen, Pustanäs, Malmbäck
Flyttar 1877 till Ödestugu
Dotter: Carolina Josefina f.21/9-1852 i Skogsåkra, Forserum       avled 2/5-1919 i Slätteryd, Ödestugu
Flyttar 1873 till Ormestorp, Malmbäck
Dotter: Edla Matilda f.17/2-1855 i Skogsåkra, Forserum       avled 10/3-1913 i Anelund, Slättefall 9, Norra Sandsjö
Flyttar 1878 till Almesåkra
Dotter: Inga Sofia f.31/7-1857 i Södra Elmhult, Åkerhult, Malmbäck       avled 1/3-1858 i Södra Elmhult, Åkerhult, Malmbäck av rödsot
Dotter: Ida Sofia f.16/1-1859 i Södra Elmhult, Åkerhult, Malmbäck       avled 1/5-1859 i Södra Elmhult, Åkerhult, Malmbäck av slag
Dotter: Ida Lovisa f.6/8-1860 i Södra Elmhult, Åkerhult, Malmbäck       avled 25/5-1945 på Kungsgatan 3, Jönköpings Sofia
Flyttar 1879 till Bredstorp, Malmbäck
Dotter: Emma Sofia f.5/4-1863 i Södra Elmhult, Åkerhult, Malmbäck
Flyttar 1880 till Falla
Kinamissionär, omskriven i Malmbäcks Årskrönika 1986

Son: Carl August f.23/4-1866 i Södra Elmhult, Åkerhult, Malmbäck       avled 23/6-1866 i Södra Elmhult, Åkerhult, Malmbäck av slag 2 månader gammal
Son: Frans August f.20/8-1868 i Södra Elmhult, Åkerhult, Malmbäck       avled 25/11-1933 i Krakebo, Bredstorp, Malmbäck
Flyttar 1881 till Södra Mörekull, Malmbäck

Familjen kom hit 1855 från Forserum, hade tidigare bott i Nedre Lycke, Malmbäck


Dotter Edla Maria gift 25/10-1878 med Per August Harald Petersson, hemmason från Bänkaryd, Almesåkra
Dotter Maria Helena gift 31/12-1880 med Sven Axel Jonasson på Löfbergshagen under Pustanäs och flyttar dit tillsammans med sin dotter Anna Emilia född 16/11-1875

Änkan Maja Lisa Carlsdotter f.19/9-1784 i Gullåkra, Ödestugu       avled 28/1-1858 i Södra Elmhult, Åkerhult, Malmbäck av ålderdom
Kom hit från Forserum 1855. Moder till Peter Isacsson ovan.

År 1866 blir torpet Södra Elmhult, Åkerhult, Malmbäck 1/18 mantal


Boende 1881 - 1914

7/72 mtl H.äg. Claes Henning Johansson-Klang f.16/12-1843 i Gunnestorp, Forserum       avled 5/7-1914 i Södra Elmhult, Åkerhult, Malmbäck
Hustru: Anna Sofia Petersdotter f.27/7-1854 i Estenstorp, Malmbäck       avled 14/8-1926 i Bringetofta av hjärtlidande
Son: Oskar Theodor f.6/3-1880 i Eskilstorp, Lekeryd       avled 3/10-1966 i Bringetofta Flogård, Bringetofta
Dotter: Hanna Emilia f.22/11-1882 i Södra Elmhult, Åkerhult, Malmbäck       avled 27/6-1940 i Bringetofta
Dotter: Ester Elisabeth f.26/8-1889 i Södra Elmhult, Åkerhult, Malmbäck       avled 28/6-1890 i Södra Elmhult, Åkerhult, Malmbäck

Boende 1915 - 1920

7/72 mtl H.äg. Anders Alfred Petersson f.17/7-1868 i Hultsjö       avled 22/10-1961 i Hjälmseryd Södergård 4:3, Bringetofta
Hustru: Amanda Sofia Kollin f.29/12-1875 i Skepperstad       avled 15/10-1961 i Hjälmseryd Södergård 4:3, Bringetofta
Vigda den 29/2-1896
Dotter: Signe Wilhelmina Ottilia f.2/11-1896 i Hultsjö       avled 28/3-1983 på Sporregatan 7, Sävsjö
Son: Sven Josef f.19/3-1898 i Hultsjö       avled 18/2-1982 i Yboholm, Norra Sandsjö
Dotter: Ruth Ingeborg Emilia f.6/5-1900 i Hultsjö       avled 6/6-1993 på Rönnbärsvägen 3 C, Sävsjö
Son: Karl Edvin Herbert f.16/3-1902 i Hultsjö       avled 18/4-1992 på Fabriksgatan 3, Malmbäck
Dotter: Anna Sandina Eufemia f.10/12-1904 i Hultsjö      avled 14/8-1980 i Uggleryd, Lammhult
Son: Klas Gunnar Severin f.10/3-1907 i Hultsjö       avled 27/8-1984 på Kyrkogatan 11, Malmbäck
Dotter: Eima Edith Sjugina f.26/2-1910 i Hultsjö       avled 4/1-2004 på Sandsjöviks Servicehem, Bodafors, Norra Sandsjö
Dotter: Lilly Sofia Alfrida f.4/6-1914 i Hultsjö       avled 2/6-2003 i Sjöaryd 1, Lammhult

Boende 1920 - 1923

7/72 mtl H.äg. Karl Amandus Andersson f.27/1-1880 i Skomakarebygget, Svenarum Gästgivaregård, Svenarum       avled 17/7-1964 i Åkersborg, Åkersgatan 32, Nässjö
Hustru: Helga Christina Johansson f.9/9-1888 i Rommenås, Malmbäck       avled 25/10-1924 i Tomt Nö.11, Prästgården, Malmbäck av livmoderskräfta
Dotter: Elin (Elsie) Elisabeth f.13/3-1910 i Fageräng 2, Klockaregården, Malmbäck       avled 25/8-1991 på Bergsholmsvägen 44, Norrahammar
Dotter: Britta Linnéa f.18/9-1912 i Skogseryd, Forserum       avled 31/7-1999 i Nordängen, Aspen, Sjuntorp, Fors (R)
Son: Karl Olle f.22/5-1916 i Ekelsjö, Bringetofta       avled 22/5-2008 på Storgatan 6 C, Alvesta (G)
Dotter: Sara Christina f.21/7-1919 Löfhult, Klappa, Malmbäck

Boende 1923 -

7/72 mtl H.äg. Hugo Carl Gustaf Krantz f.3/8-1894 i Ryttaretorp Nö.2 Filebo, Falla, Malmbäck       avled 10/3-1976 i Estenstorp, Malmbäck
Hustru: Agnes Linnéa Rostedt f.19/11-1896 i Kristnarp, Bringetofta       avled 20/1-1983 på Mörebergsvägen 2, Malmbäck
Dotter: Silva Maja Linnéa f.28/8-1924 i Södra Elmhult, Åkerhult, Malmbäck
Dotter: Birgit Herta f.18/11-1926 i Södra Elmhult, Åkerhult, Malmbäck

Boende 193 -

7/72 mtl H.äg. Karl Fritiof Ragnar Gustafsson f.1/10-1907 i Bodaryd, Hjälmseryd       avled 27/10-1995 på Ljungagårdsvägen 8, Stockaryd
Hustru: Linnéa Kristina Ingeborg Johansson f.17/12-1910 i Östra Möcklehult, Hjälmseryd       avled 25/7-1988 i Östra Möcklehult, Hjälmseryd
Vigda den 14/3-1936 i Hjälmseryd
Son: Carl-Gustaf Olof f.1/12-1936 i Södra Elmhult, Åkerhult, Malmbäck
Son: Johan Kurt Ingemar f.6/10-1938 i Södra Elmhult, Åkerhult, Malmbäck