GPS-kordinater: Ryttartorpet nr 47 Åkerslätt    57º 29.836 N, 014º 28.481 Ö

Ryttartorpet nr 47 Åkerslätt

Åkerhult 1 mtl, Mörekull ½, Kalvsås i Bringetofta ½

Boende 1692 -

Ryttare: Bengt Nilsson       avled 24/11-1703
Hustru: Anna Pehrsdotter
Son: Nils / Mickel ? f.7/3-1697 i Åkerhult ryttaretorp, Malmbäck
Son: Pehr f.28/3-1699 i Åkerhult ryttaretorp, Malmbäck       avled 6/9-1703 i Åkerhult, Malmbäck.

Natten mellan 28 och 29 mars föddes Ryttare Bengdts son Pähr

Ingeborg Pehrsdotter f.1619
Avled 1699 Dom 1 Post Begrofs en kvinna som alltid hade ettt godt nampt om sig för sitt Christeligt förda lefwerne hustru Ingeborg Pehrsdotter som dödde hon sin son Bengdt i Åkerhult. Dess ålder war 80 åhr.

Boende 1704 -

Ryttare Recreuten: Johan Hansson
Svensk häst

Boende 1709 -

Ryttare: Johan Åkerman
Kan läsa i bok.
Får avsked för verk och sjuklighet.

De följande åren fanns flera personer nämnda på Ryttartorpet bl a Zackris Håkansson, Jöns Biörnsson, hustru Ingrid Andersdotter och dottern Maria, Ryttaren Pehr Nilsson Åkerman och hustrun Karin Svensdotter som flyttade till Tomten samt Soldat Pehr Torstensson och hustrun Gunnil Zackrisdotter.

Boende 1712 den 4 augusti

Ryttare: Abraham Larsson Åckerman f. i Byarum
Hustru: Åhra Arvidsdotter f.25/11-1691 i Jonsbo, Malmbäck
Dotter till Arvid Clementsson i Jonsbo
Vigda 3/7-1715.
Dom 3:e Trinitatis vigdes Ryttaren för Åkerhult Abraham Larsson med pigan Åhra Arvedsdotter uti Jonsbo, utfästes i morgongåfwa 16 lod silfwer.

Ryttaren får avsked för sjuklighet 6/8-1724. Makarna var då bosatta på Tomten.

Boende 1724 - 1740

Ryttare: Johan Elisasson-Beijer f.1690 i Västergötland
Kom hit från Nr 99 Agunnaryd, Hultsjö
Hustru: Elin Göthesdotter       avled 18/7-1858 av bröstköf 70 år, då boende i Sekebo under Jonsbo
Son: Jöran f.8/9-1727 i Åkerslätt, Åkerhult, Malmbäck
Flyttar 1746 till Hudaryd.
Dotter: Maria f.21/8-1730 i Åkerslätt, Åkerhult, Malmbäck
Son: Jonas f.12/1-1733 i Åkerslätt, Åkerhult, Malmbäck
1758 soldat för Rommenås (Lundgren).
Son: Christiern f.15/1-1737 i Åkerslätt, Åkerhult, Malmbäck
1762 ryttare för Åkerhult, med soldatnamnet Åkerman.

Ryttare Bejer får avsked 1740. Avled 13/1-1768 av bröstsjuka.

Änkan: Elisabeth Börjesdotter      avled 21/1-1738, 77 år.

Boende 1740 - 1761

Ryttare: Magnus A. Åkerman f.1716       avled 14/12-1761 i Pommern.
Hustru: Catrina Nilsdotter f.1720
Vigda 11/10-1747 i Svenarum.
Dotter: Stina f.10/4-1750 i Åkerslätt, Åkerhult, Malmbäck
Dotter: Märtha f.26/11-1752 i Åkerslätt, Åkerhult, Malmbäck
Dotter: Annica f.28/3-1756 i Åkerslätt, Åkerhult, Malmbäck       avled 1/10-1765 av kopporna.

Vid General mönstringen i Elmenhorst den 14 nov 1761 precenterades Ryttaren men var till tjänstgöring alldeles oduglig och får avsked med enkelt underhåll. Avlider efter en månad. Åkerman hade under sina 20 tjänsteår ridit 6 olika hästar. Den sista blev kar i Pommern.
Familjen flyttade 1760 till bst Hallen, Åkerhult.

Flickan Märtha Danielsdotter avled på Åkerslätt den 11/9-1743, 2 år 5 veckor

Boende 1762 - 1790

Ryttare: Christiern Johansson-Åckerman f.15/1-1737 i Åkerslätt, Åkerhult, Malmbäck
Son till ryttare Johan Beijer och Elin Göthesdotter på Åkerslätt.
Hustru: Stina (Kierstin) Pehrsdotter f.1730       avled 29/6-1779.
Vigda 9/1-1763 i Malmbäck, ryttaren Christiern Johansson-Åckerman för Åkerhult med pigan Stina Pehrsdotter på Åkerslätt, Åkerhult.
Brudgummen utfäste till bruden i morgongåfwa 30 dahler Silfwermynt.
Son: Pehr (Petter) f.14/10-1763 i Åkerslätt, Åkerhult, Malmbäck
Dotter: Lena f.23/3-1765 i Åkerslätt, Åkerhult, Malmbäck
Dotter: Lisa f.8/2-1767 i Åkerslätt, Åkerhult, Malmbäck       avled 28/9-1773
Dotter: Maria f.4/3-1769 i Åkerslätt, Åkerhult, Malmbäck
Son: Johannes f.2/7-1771 i Åkerslätt, Åkerhult, Malmbäck       avled 22/5-1772
Dotter: Britta f.1/8-1774 i Åkerslätt, Åkerhult, Malmbäck

Barnen avlider av långvarig tvinsjuka samt hosta och bröstsjuka. För hustrun Stina Pehrsdotter är ingen dödsorsak antecknad.

Hustru 2: Kierstin Nilsdotter f.1752
Vigda 1/1-1780, enklingen Ryttaren för Åkerhult, Manhaftige Christiern Åckerman med pigan Kierstin Nilsdotter ibidem;
Morgongåfwa efter lag. I möderne till hwarthera Åckermans barn, war medellöshets skull utsatt 2 Dr Smt
Son: Carl f.8/1-1781 i Åkerslätt, Åkerhult, Malmbäck
Den 7 mars blev ryttaren för Åkerhult Christiern Åckermans lille son Carl olyckligen och wådesamligen uti sängen hos föräldrarne förqwafd, begrofs d 11 dito, war 8 veckor och 2 dagar gammal.

Ryttare Åckerman antogs som reservryttare 1762 och ordinarie 1763. Begär och får avsked 22/4-1789 som oförmögen och sjuklig. Tjänat i 27 år. Makarna flyttar 1790 till Perkullen, Falla.

Boende 1791 - 1800

Mannen: Sven Olofsson f.21/3-1757 i Hjärtaryd, Hylletofta
Hustru: Sara Persdotter f.5/5-1756 i Hylletofta
Son: Olof f.1787
Dotter: Lisa f.1789       avled 5/1-1792 av okänd barnsjuka
Son: Petter f.6/10-1791 i Åkerslätt, Åkerhult, Malmbäck       avled 11/1-1792 av okänd barnsjuka
Dotter: Lena Katarina f.28/7-1793 i Åkerslätt, Åkerhult, Malmbäck       avled 2/11-1794 av bröstsjuka
Dotter: Martha f.27/1-1795 i Åkerslätt, Åkerhult, Malmbäck       avled 25/4-1795 av bröstsjuka
Dotter: Stina f.22/4-1796 i Åkerslätt, Åkerhult, Malmbäck      avled 26/3-1797 av kikhosta
Son: Johannes f.4/8-1797 i Åkerslätt, Åkerhult, Malmbäck
Dotter: Ingela f.10/10-1798 i Åkerslätt, Åkerhult, Malmbäck       avled 18/1-1800 sjukdomen bestod i bröstet
Dotter: Helena Gustafva f.19/1-1800 i Åkerslätt, Åkerhult, Malmbäck

Familjen kom hit 1791 och flyttar 1800

Boende 1798 - 1805

Mannen: Johan Johannesson f.16/8-1774 i Tomten, Åkerhult, Malmbäck
Son till Johannes Jönsson och Annica Johansdotter i Åkerhult.
Hustru: Annica Gabrielsdotter f.10/12-1773 i Älgaryd, Malmbäck
Dotter till Gabriel Arvidsson och Maria Jönsdotter i Elgaryd.
Vigda 29/5-1796, han dräng från Åkerhult, hon piga från Elgaryd.
Morgongåfva 12 Rd Specie.
Dotter: Catrina f.9/6-1797 i Åkerslätt, Åkerhult, Malmbääck
Dotter: Anna Stina f.8/2-1802 i Åkerslätt, Åkerhult, Malmbäck       avled 10/9-1804 av bröstsjuka

Familjen kom hit 1798 från Åkerhult och flyttar 1805 åter till Åkerhult.

Boende 1805 - 1811

Mannen: Anders Andersson f.1751 i Rommenås soldattorp, Malmbäck
Anders Andersson är son till Anna Johansdotter och Anders Andersson-Lundgren, Rommenås, Malmbäck. Jag har ej kunnat hitta honom i födelsboken.
Hustru: Lena Johansdottter f.1757
Dotter till Johan Jönsson och Kierstin Larsdotter i Övre Gibbarp.
Vigda 15/4-1781, drängen Anders Andersson från Fölhult och pigan Lena Johansdotter ifrån Övre Gibbarp, Malmbäck.
Morgongåfwa utlofwades efter lag.

Son: Johannes f.12/3-1791 i torpet Krogen, Holma, Malmbäck
Dotter: Lena Stina f.13/4-1794 i torpet Krogen, Holma, Malmbäck

Familjen hade tidigare brukat Övre Gibbarp och torpet Krogen under Holma. Hustru Lena avled 24/3-1807 av tvingande hosta och bröstsjuka. Familjen flyttar till Hylletofta, Hallen, Lilla Åkerhult där Anders avlider 1819. Dottern Lena Stina gifter sig Lars Magnus Dahlberg f.19/1-1794 i Vrigstad och bosätter sig på bst Runghall, bst Rosendal, torp Larstorp och Bst Söderlund i Hylletofta där Lena Stina avlider 3/9-1853 familjen är utfattig.

Änkling: Johan Jönsson f-25/12-1724       avled 2/11-1812 av slag.
Är Lenas Johansdotters far (Lena se ovan).

Boende 1811 - 1820

Mannen: Petter Friberg f.23/8-1776 i Botarp, Malmbäck       avled 6/10-1820 i Ryttaretorp Nö.47, Åkerslätt, Åkerhult, Malmbäck
Son till Hofslagaren Mäster Sven Friberg f.30/1-1733 och dess kära hustru Britta Christina (Stina) Ahlander f.6/10-1739 i Barkeryd Skattegård, Barkeryd
Hustru: Cathrina Jonasdotter f.2/12-1779 i Söndrarp, Malmbäck       avled 3/12-1864 i Åkerhult backstuga, Malmbäck
Dotter till Jonas Larsson f.7/2-1739 i Holmen, Viresjö, Malmbäck och hans hustru Catharina Jönsdotter f.1748
Vigda 4/10-1803 i Malmbäck, Petter från Botarp, Malmbäck och Catharina från Söndrarp, Malmbäck.
I morgongåfwa utlofwades 50 Rd Riksgäld.
Son: Pehr Johan f.30/12-1804 i Fallnafors Södergård, Malmbäck       avled 14/5-1871 i Lunden, Falla, Malmbäck
Son: Sven Adolph f.9/11-1806 i Holma, Malmbäck
Son: Carl Fredrik f.6/9-1808 i Holma, Malmbäck       avled 29/1-1891 i Oxhagen (Nybygget), Falla, Malmbäck
Dotter: Britta Stina f.26/10-1810 i Fölhult, Malmbäck       avled 6/9-1811 i Ryttaretorp Nö.47, Åkerslätt, Åkerhult, Malmbäck av huvud och bröstsjuka
Dotter: Britta Stina f.24/9-1812 i Åkerslätt, Åkerhult, Malmbäck       avled 6/9-1811 i Ryttaretorp Nö.47, Åkerslätt, Åkerhult, Malmbäck av bröstsjuka
Dotter: Ulrika f.1/10-1815 i Åkerslätt, Åkerhult, Malmbäck       avled 11/10-1815 i Ryttaretorp Nö.47, Åkerslätt, Åkerhult, Malmbäck av hjärtstyng
Dotter: Stina Catharina f.10/6-1817 i Åkerslätt, Åkerhult, Malmbäck      avled 7/11-1844 i Åkerhult backstuga, Malmbäck

Familjen kom hit från Holma, Malmbäck. Petter Friberg avled 6/10-1820, varefter änkan med de yngsta barnen flyttar till en backstuga i Åkerhult och skrives som utfattig.

Efter Christiern Åckermans avsked 1789 antogs den 12 juni 1789 Johan Printz till ryttare för Åkerhult men samma år den 17 aug avled han i Carlskrona. Johan Printz kom frn Nr 53 Söndrarp i Norra Sandsjö socken.

1790 den 4 febr antogs Johannes Åcker, som fick avsked den 12 juni 1804 som sjuklig och svag. Johannes Åcker var inte bosatt på Åkerslätt utan återfinns på torpet Hallen.

Följande Ryttare Sven Fri (i kyrkans böcker Fred) antogs 12 maj 1808 och tjänade till 8 jan 1822. Sven Fri med sin familj var bosatt på gård i Åkerhult.

Boende 1822 - 1848

Grenadiär: Jonas Stark f.26/10-1796 i Tormenås, Rogberga
Hustru: Maja Lisa Svensdotter f.3/3-1794 i Svenarum
Vigda 30/11-1822, Dragonen Jonas Stark från Åkerhults Dragon Torp med pigan Maja Lisa Svensdotter. M 26, H 28.
Dotter: Anna Stina f.28/12-1823 i Åkerhult grenadiärtorp, Malmbäck       avled 20/8-1825 föll i en vattengrop.
Son: Anders Johan f.20/8-1825 i Åkerhult grenadiärtorp, Malmbäck
Flyttar 1843 till Hylletofta.
Son el. dotter: Dödfött barn f.5/1-1827 i Åkerhult grenadiärtorp, Malmbäck
Son: Sven Magnus f.5/1-1828 i Åkerhult grenadiärtorp, Malmbäck
Från 1845 sockenskomakare.
Son: Jonas Peter f.14/4-1833 i Åkerhult grenadiärtorp, Malmbäck       avled 17/10-1833 av kikhosta.
Dotter: Maja Sofia f.0/10-1834 i Åkerhult grenadiärtorp, Malmbäck
Son: Gustaf Vilhelm f.6/4-1838 i Åkerhult grenadiärtorp, Malmbäck

Makarna kom hit vid vigseln 1822. Stark begär och får avsked med anmälan till underhåll. Tjänt väl i 25 år. Familjen flyttar 1848 till backstuga i Åkerhult. Torpet brukas av soldat Brun i Brunseryd.

Flickan: Anna Maria Magnisdotter f.23/1-1812 i Sjöaryd, Malmbäck
Fattigbarn, dotter till Magnus Nilsson och Cathrina Jönsdotter i Sjöryd.

Inhyses Änka: Cathrina Jonasdotter f.2/12-1779 i Söndrarp, Malmbäck
Tiggare, änka efter Petter Friberg, Åkerslätt.

Boende 1848 - 1869

Grenadiär: Jonas Modig f.8/11-1814 i Norra Sandsjö
Hustru: Sara Gustava Isacsdotter f.8/4-1813 i Norra Sandsjö
Vigda 1839.
Son: Johannes Algot f.27/-7-1840 i Bringetofta
Flyttar 1862 till Svenarum.
Dotter: Ida Charlotta f.17/8-1846 i Bringetofta
Flyttar 1869 till Eksjö.
Son: Claes Johan f.28/11-1848 i Åkerhult grenadiärtorp, Malmbäck
Flyttar 1868 till Sandseryd.

Familjen kom hit från Femtinge, Bringetofta 1848. Den 19 juni 1869 begär och får grenadjär Modig avsked för sjuklighet enligt läkarbetyg. Anmäles till underhåll genast. Tjänt utmärkt väl. Makarna flyttar till Södra Mörekull.

Boende 1864 - 1878

Skräddare: Gustaf Magnus Jonasson f.10/11-1828 i Komstad Nilsgård, Norra Ljunga       avled 14/5-1881 i Abberyet, Brunseryd, Malmbäck
Son till Jonas Gisesson och Anna Stina Jonasdotter i Komstads Nilsgård, Ljunga.
Hustru: Lena Stina Johannesdotter-Malm f.30/12-1835 i Fällan (Patrons), Fällsbo, Malmbäck       avled 20/11-1919 i Ålderdomshemmet, Prästgården, Malmbäck
Dotter till sockenskomakaren Johannes Malm och Maja Lisa Ställberg på Fällen under Fällsbo.
Vigda 9/10-1854, skräddaredrängen tillträdande arrendatorn på Åkerhults Grenadiärtorp Gustaf Jonasson och pigan Lena Stina Johannesdotter från Klappa.
Fadern till pigan har lämnat skrifteligt bifall.
Son: Johan Patrik f.28/8-1854 på Ryttaretorp Nö.47, Åkerslätt, Malmbäck       avled 10/11-1854 på Ryttaretorp Nö.47, Åkerslätt, Malmbäck, ingen dödsorsak noterad
Son: Pehr Johan Fritjof f.1/10-1855 på Ryttaretorp Nö.47, Åkerslätt, Malmbäck       avled 21/8-1856 på Ryttaretorp Nö.47, Åkerslätt, Malmbäck av slag
Dotter: Sofia Jenny f.31/5-1857 i Högaholmen, Klappa, Malmbäck
Flyttar 1875 till Forserum. Gifter sig den 22/11-1879 i Forserum med Smeden och Bobinarbetaren Jan Peter Söderlund f.6/2-1857 i Aspelund, Kulltorp, som uä son till pigan Inga Stina Jonasdotter.
Makarna Söderlunds barn äro: Amanda Sofia f.4/8-1880, Carl Axel f.19/4-1881, Olivia f.19/4-1882, Carl Axel f.13/5-1883, Johan Mauritz f.10/6-1885, Augusta Helena f.9/9-1887, Einar Robert f.3/3-1889, Otto Yngve f.14/11-1891, Erik Justus f.16/6-1894, Oscar Gunnar f.1/2-1896, alla barn födda på Bobinen, Forserum.

Son: Gustaf Adolf f.30/12-1859 i Högaholmen, Klappa, Malmbäck       avled 21/10-1934 i Jönköpings Sofia
Sågaren Gustaf Adolf Gustafsson-Söderllund gifte sig den 8/8-1885 i Habo med soldatdottern Augusta Olivia Svensdotter-Hvass f.30/7-1865 i backstugan Förhult-stugan, Gölhult Mellangård, Habo.
Makarnas barn äro: Carl Anton Adrian f.4/3-1886, Erik Valdemar f.15/11-1887, Herman Theodor f.9/11-1888, Josef Harry Wilhelm f.2/1-1891, Sven Valdemar f.13/4-1893, Simon Isac Leonard f.28/10-1894, Erik Olof Emanuel f.21/3-1897, dessa 7 barn födda på Bobinen, Forserum, yngsta barnet Stina Margaretha Viktoria f.14/6-1899 i Gustafsborg, Jönköpings Kristina.

Dotter: Emilia f.29/7-1862 i Vikhultet (Johannesberg), Klappa, Malmbäck
Dotter: Ida Maria f.18/4-1865 på Ryttaretorp Nö.47, Åkerslätt, Malmbäck
Dotter: Amanda Christina f.6/5-1868 i Åkerhult, Malmbäck       avled 27/7-1868 på Ryttaretorp Nö.47, Åkerslätt, Malmbäck av slag
Dotter: Amanda Christina f.8/5-1870 på Ryttaretorp Nö.47, Åkerslätt, Malmbäck
Dotter: Anna Helena f.2/5-1873 på Ryttaretorp Nö.47, Åkerslätt, Malmbäck       avled 20/4-1947 i Pilabo 1:2, Norra Solberga
Dotter: Emma Decima f.30/6-1876 på Ryttaretorp Nö.47, Åkerslätt, Malmbäck

Skräddare Gustaf Jonasson med familj bosatte sig som nygifta år 1854 på Ryttaretorp Nö.47, Åkerslätt, Malmbäck, flyttar år 1856 till torpet Högaholmen, Klappa och år 1860 till torpet Wikhultet (även kallat Johannesberg) under Klappa, år 1864 flyttar familjen åter till Ryttaretorp Nö.47, Åkerslätt, Malmbäck.
Får fattigbevis 1875. Flyttar 1878 till backstugan Abberyet, Brunseryd, där Gustaf Magnus Jonasson avlider 1881.
Änkan Lena Stina gifter om sig den 13/4-1889 i Malmbäck med änkemannen Hans Peter Svensson från Önna, Malmbäck, makarna bor ett antal år på Önna, Malmbäck, men flyttar sedemera till Hans Peter Svenssons son Anders Johan Hansson i Brunseryd som inhys, i Brunseryd avlider Hans Peter Svensson år 1908, änkan Lena Stina flyttar till ålderdomshemmet i Malmbäck, där hon avlider 1919.

Boende 1868 - 1874

Brukare: Gustaf Svensson f.6/3-1828 i Estenstorp, Malmbäck       avled 3/11-1878 i Nyholm, Åkerhult, Malmbäck
Son till Sven Svensson f.11/11-1790 i Thoranäs, Almesåkra och hans hustru Britta Stina Jonasdotter f.10/6-1798 i Södra Mörekull, Malmbäck
Hustru: Christina Lovisa Johannesdotter-Sköld f.11/12-1828 i Soldattorp Nö.101, Hylte, Bringetofta       avled 5/7-1913 Ålderdomshemmet, Prästgården, Malmbäck
Dotter till soldat Johannes Petersson-Sköld f.17/10-1786 i Uppåkra Södergård, Vallsjö och hans hustru Anna Samuelsdotter f.18/3-1793
Vigda 13/6-1858 dräng och hemmansbrukare Gustaf Svensson från Estenstorp och piga Stina Lovisa Johansdotter därstädes.
Hennes föräldrar äro döde - har ingen broder. Förmyndaren Anders Samuelsson i Öfrarp af Sandsjö socken har lämnat skrifteligt bifall.
Dotter: Edla Charlotta f.14/7-1859 i Estenstorp, Malmbäck       avled 22/11-1924 i Gladebo, Malmbäck
Edla Charlotta Gustafsdotter gifter sig den 31/8-1878 i Malmbäck med Claes August Jonasson-Lejon f.2/5-1852 i torp Hallen, Pustanäs, Malmbäck
Makarna Lejons barn äro, Carl Herman Natanael f.16/12-1878 i Jonsbo, Malmbäck, Olga Maria f.15/10-1880 i Grenadiärtorp Nö.3 Gladebo, Söndrarp, Malmbäck, Ernst Alfred f.12/10-1883 i Grenadiärtorp Nö.3 Gladebo, Söndrarp, Malmbäck, Oskar Gustaf Leander f.29/4-1887 i Grenadiärtorp Nö.3 Gladebo, Söndrarp, Malmbäck, Emil Enock Amandus f.26/3-1890 i Grenadiärtorp Nö.3 Gladebo, Söndrarp, Malmbäck, Gideon Rickard Edvin f.2/7-1896 i Grenadiärtorp Nö.3 Gladebo, Söndrarp, Malmbäck, August Gunnar Josef Erik f.3/8-1898 i Grenadiärtorp Nö.3 Gladebo, Söndrarp, Malmbäck

Familjen kom hit från Estenstorp, Malmbäck och flyttar 1874 till Tomten, Åkerhult, Malmbäck.

Den 21 dec 1869 antogs som grenadjär för Åkerhult Carl August Qvick, född Karlsson f.11/2-1851 i Svenarum. Begär att få heta Ek. Carl August Ek avled den 21/6-1874. Ej bosatt på Åkerslätt.

Boende 1875 - 1897

Grenadiär: Anders August Petersson-Sand f.18/9-1846 i Holmåkra soldattorp, Hylletofta
Son till grenadjär Peter Magnus Petersson-Spets f.7/6-1820 i Timmerhult, Nydala och hans hustru Stina Petersdotter-Stor f.6/10-1813 i Skuggebo soldattorp, Nydala
Hustru: Lena Sofia Israelsdotter f.5/6-1843 i Pustanäs, Malmbäck
Dotter till Israel Andersson f.26/1-1815 i Rönnhult, Malmbäck och hans hustru Stina Jacobsdotter 15/8-1815 i Hästeryd, Malmbäck
Vigda 20/5-1870 i Malmbäck, Sand från Söndrarp, Malmbäck och Lena Sofia från Viresjö, Malmbäck
Hennes giftoman lämnat skrifteligt bifall.
Son: Carl Oskar Ludvig f.11/9-1870 i Söndrarp, Malmbäck
Flyttar 5/11-1890 till N Amerika.
Son: Gustaf Henning f.25/10-1872 i Ängavallsryet, Viresjö, Malmbäck
Flyttar 2/6-1888 till N Amerika.
Dotter: Augusta Emelia f.2/4-1875 i Ängavallsryet, Viresjö, Malmbäck
Flyttar 25/-7-1895 till N Amerika.
Son: Johan Edvard f.23/8-1877 i Åkerhult grenadiärtorp, Malmbäck
Flyttar 5/6-1895 till N Amerika.
Dotter: Amanda Lovisa f.11/10-1879 i Åkerhult grenadiärtorp, Malmbäck
Flyttar 15/8-1896 till N Amerika.
Dotter: Hanna Cecilia f.10/10-1881 i Åkerhult grenadiärtorp, Malmbäck
Flyttar 15/8-1896 till N Amerika.
Dotter: Ester Maria f.13/4-1884 i Åkerhult grenadiärtorp, Malmbäck
Flyttar 22/5-1897 till N Amerika.
Dotter: Ellen Ottilia f.15/12-1886 i Åkerhult grenadiärtorp, Malmbäck
Flyttar 22/5-1897 till N Amerika.

Grenadjär Sand antagen den 2 dec 1865, tjänade för Nr 103 Holma i Hultsjö socken under 9 år innan han tillträdde nr 47 Åkerhult. Får avsked 21 okt 1896. Lindrigt åderbråck på båda benen.
Familjen kom hit 1875 från Ängsvallaryet under Viresjö. Hustrun Lena Sofia avlider 24/1-1890, ingen dödsorsak antecknad.
Sand emigrerar tillsammans med de två yngsta döttrarna till N Amerika, övriga barn rest tidigare.
Anders August Sand är omkring 1870 i förhör angående utprångling av falska mynt i Söndrarp, Malmbäck


Boende 1897 - 1899

Arrendator: Carl August Johannesson f.27/2-1845 i Sjöberg, Nordanskog, Hylletofta       avled 8/1-1920 i Anderstorp, Jonsbo, Malmbäck
Son till Johannes Johansson-Lång f.10/9-1808 i Långhult soldattorp, Habo och hans hustru Anna Catharina Johansdotter f.3/1-1808 i Bringetofta
Hustru: Anna Sofia Abrahamsdotter f.30/1-1837 i i Spånarp, Vrigstad       avled 4/6-1904 i Sandhem, Prästgården, Malmbäck
Dotter till Abraham Johannesson f.21/10-1806 i Västanå, Malmbäck och hans hustru Anna Gretha Andersdotter f.31/10-1809 i Labbelida, Vrigstad
Vigda 2/7-1871
Son: Carl Oskar f.15/12-1877 i Hylletofta       avled 22/4-1952 på Kristinedalsgatan 3, Jönköpings Sofia
Son: Frans Gustaf f.11/11-1883 i Hylletofta       avled 14/1-1952 i Kvistofta 1:3, Kvistofta (M)

Familjen kom hit 1/11-1897 från Hylletofta och flyttar 1/5-1899 till Sandhem, Malmbäcks Prästgård.