GPS-kordinater: Torpet Hallen från början backstuga    57º 29.745 N, 014º 26.629 Ö

Torpet Hallen från början backstuga

Boende 1760 - 1815

Ryttare: Magnus Åkerman f.1716       avled 25/2-1786 i Hallen, Åkerhult, Malmbäck
Hustru: Catharina Nilsdotter f.1720
Vigda 11/10-1747 i Svenarum
Dotter: Stina f.10/4-1750 i Ryttartorp Nö.47 Åkerslätt, Åkerhult, Malmbäck
Dotter: Märtha f.26/11-1752 i Ryttartorp Nö.47 Åkerslätt, Åkerhult, Malmbäck
Dotter: Annika f.28/3-1756 i Ryttartorp Nö.47 Åkerslätt, Åkerhult, Malmbäck       avled 1/10-1765 på Åkerhults ägor, Malmbäck

Familjen kom hit från Åkerslätt. Hustrun struken 1794 - 1800 utan hänvisning.
Enligt torphäfte som gjordes år 1986, har man noterat att Magnus Åkerman avled den 14/12-1761 i Pommern, men den 25/2-1786 avlider i Åkerhult, avskedade soldaten Magnus Åckerman av håll och styng, 70 år gammal


Ryttare: Johannes Hansson-Åcker f.7/4-1758 i Soldattorp Nö.38 Liden, Klappa, Malmbäck
Hustru: Märtha Magnus(Måns)dotter f.26/11-1752 i Ryttartorp Nö.47 Åkerslätt, Åkerhult, Malmbäck
Son: Nils f.27/1-1789       avled 28/8-1794 av rödsot
Son: Johannes f.3/12-1791
Struken utan hänvisning 1808- 1811
Dotter: Anna Lisa f.31/3-1794
Flyttar 1814 till Lekeryd
Son: Nils f.14/1-1799       avled 18/5-1807 av huvud och bröstsjuka

Makarna bor efter 1815 möjligen i en backstuga intill. Johannes avlider 26/11-1826 av slag och hustrun flyttar därefter till Fattigstugan där hon avlider den 4/1-1838 kl 11 em av ålderdom

Boende 1815 - 1820

Anders Jaensson f.27/9-1777
Hustru: Catharina Nilsdotter f.14/1-1782
Dotter till Nils Olofsson och Stina Månsdotter på Holmen under Viresjö
Son: Johannes f.4/5-1815

Familjen flyttar 1820 till Tofteryd

Boende 1820 - 1838

Johan Johannesson f.16/8-1774
Hustru: Annika Gabrielsdotter f.10/12-1773
Vigda 29/5-1796
Dotter: Catharina f.9/6-1797
Son: Pehr Gustaf f.19/3-1812

Familjen kom 1820 från Grimstorp. Johan Johansson avlider 5/2-1823 av hetsig feber, 47 år. Annica bor kvar hos sonen till 1839 då samtliga åter flyttar till Grimstorp

Pehr Gustaf Johansson f.19/3-1812
Hustru: Anna Stina Holmberg f.1/6-1813
Dotter till Emanuel Holmberg och Ulrika Andersdotter på torpet Krogen under Holma
Vigda 24/6-1836 torparen på Hallen Per Gustaf Johansson och pigan Anna Stina Holmberg i Brunseryd, med vederbörligt bifall
Son: Claes Johan f.22/7-1837

Familjen flyttar 1838 till torpet Grimstorp

Boende 1834 - 1844

Per Johan Lindahl f.23/7-1802
Son till trädgårdsmästaren Peter Lindahl och Catharina Olofsdotter på Viresjö
Hustru: Catharina Larsdotter f.5/1-1793
Dotter till Lars Svensson och Lisa Abrahamsdotter i Klockaregården, Malmbäck
Vigda 24/6-1832 drängen i Malmbäcks Klockaregård Per Johan Lindahl och enkan Catharina Larsdotter ibidem, med vederbörligt bifall och äktenskapsförord

Catharina enka efter hemmansägaren i Klockaregården, stenhuggaren Per Johan Nilsson, som avlidit 1/3-1826 av tvinsot, endast 29 år gammal.

Makarna kom hit från Klockaregården och flyttar 1844 tillbaka till Klockaregården, som första boende i backstugan Driften.

Boende 1841 - 1845

Jonas Magnus Jacobsson f.26/10-1818
Son till dragon Jacob Hertz och Catharina Jönsdotter i Gibbarps Dragontorp
Hustru: Annika Hansdotter f.3/2-1814
Dotter till Hans Petersson och Ingrid Larsdotter i Böcklarebo
Vigda 19/3-1842
Son: Clas Johan fl10/7-1844

Familjen flyttar 1845 till Estenstorp, återkommer hit till Hallen 1861

Fosterdotter: Helena Christina Gustafsdotter f.10/7-1838
Dotter till Gustaf Kanberg och Eva Petersdotter i Nybygget under S Hiarum.
Kom hit från Rösum och flyttar med fosterfamiljen till Estenstorp


Änka: Anna Maria Svensdotter f.19/9-1771 i Almesåkra.

Kom hit 1844 från Bottnaryd och avlider 25/10-1847 av ålderdom

Boende 1845 - 1856

Magnus Wilhelm Andersson f.17/12-1814 i Vrigstad
Son till Anders Månsson och Cathrina Jaensdotter
Hustru: Ulrika Johannisdotter f.1820 i Stockaryd
Son: Claes Edvard f.7/9-1848       avled 10/11-1848
Son: Johan Fritiof f.13/9-1849
Son: Claes August f.14/8-1852

Inhyses änka: Catharina Jaensdotter f.8/9-1786 i Svenarum
Magnus Wilhelms moder
Flyttar 1853 till Vrigstad
Enka 2/11-1850 efter Anders Månsson då bosatta i Åkerhult, Magnus Wilhelm med familj flyttar 1856 till Klappa

Dräng: Peter Hägglund f.1770       avled 1/3-1852 ingen dödsorsak antecknad

Boende 1855 - 1861

Johannes Lindkvist f.27/3-1803 i Hylletofta
Hustru: Maria Helena Magnusdotter f.1801 i Hylletofta
Son: Claes Johan Wilhelm f.15/4-1828
Flyttar 1857 till Torarp, Västergötland
Dotter: Christina Wilhelmina f.3/12-1838
Flyttar 1857 till Torarp, Västergötland

Familjen kom hit från en gård i Åkerhult och flyttar till torpet Nyholm


Boende 1861 - 1869

Jonas Magnus Jacobsson f.26/10-1818
Hustru: Annika Hansdotter f.3/2-1814
Vigda 19/3-1842
Dotter: Johanna Sofia f.31/8-1850
Dotter: Klara Kristina Wilhelmina f.8/8-1854
Dotter: Anna Lovisa f.23/9-1859

Familjen kom hit från torpet Nyholm och flyttar åter till Nyholm den 14/11-1869

Boende 1869 - 1900

Gustaf Jacobsson-Hertz f.15/12-1825 i Tomten, Åkerhult, Malmbäck       avled 3/6-1899 i Hallen, Åkerhult, Malmbäck
Son till Jacob Hansson-Hertz f.5//-1785 i Norra Mörekull, Malmbäck och hans hustru Catharina Jonasdotter f.30/8-1791 i Åkerhult, Malmbäck
Hustru: Sofia Albertina Johannesdotter-Lindkvist f.2/3-1832 i Gölstorp, Lilla Åkerhult, Hylletofta       avled 29/12-1911 i Estenstorp, Malmbäck
Dotter till Johannes Jönsson-Lindkvist f.27/3-1803 i Gölstorp, Lilla Åkerhult, Hylletofta och hans hustru Maria Helena Magnusdotter-Flitig f.24/1-1801 i Rosendal, Hemmersryd, Hylletofta
Vigda den 5/2-1854 i Malmbäck, drängen och arrendatorn Gustaf Jacobsson i Åkerhult samt pigan, hemmavarande dottern Sofia Albertina Lindkvist derstädes. Sofias fader, Johannes Lindkvist i Åkerhult ger muntligt bifall
Son: Claes August Edvard f.16/9-1855 i Åkerhult, Malmbäck
Drängen, ogifte mannen Claes August Edvard Gustafsson utvandrar den 25/3-1880 från hemmet i Hallen, Åkerhult, Malmbäck till Norra Amerika
Dotter: Emma Charlotta f.2/9-1857 i Åkerhult, Malmbäck
Flyttar 1877 till Forserum
Emma Charlotta Gustafsdotter med make Carl Gustaf Johansson f.13/4-1855 i Habo, och dottern Helga Dorothea f.27/3-1880, utvandrar den 28/6-1884 från Runseryd, Forserum till Norra Amerika
Son: Johan Alfred f.4/5-1859 i Åkerhult, Malmbäck       avled 21/5-1859 i Hallen, Åkerhult, Malmbäck
Dotter: Mathilda (Thilda) Lovisa f.26/4-1860 i Åkerhult, Malmbäck       avled 26/4-1927 i Granliden, Prästgården, Malmbäck
Pigan, ogifta kvinnan Thilda Lovisa Gustafsdotter utvandrar den 27/8-1881 från hemmet i torp Hallen, Åkerhult, Malmbäck till Norra Amerika, reser tillsammans med brodern Johan Emil
Son: Johan Emil f.28/11-186 i Åkerhult, Malmbäck2
Drängen, ogifte mannen Johan Emil Gustafsson utvandrar den 27/8-1881 från hemmet i torp Hallen, Åkerhult, Malmbäck till Norra Amerika, reser tillsammans med systern Thilda Lovisa
Son: Frans Alfred f.2/3-1865 i Hallen, Åkerhult, Malmbäck
Drängen, ogifte mannen Frans Alfred Gustafsson utvandrar den 19/5-1888 från hemmet i torp Hallen, Åkerhult, Malmbäck till Norra Amerika
Son: Johannes Fritiof f.21/9-1867 i Hallen, Åkerhult, Malmbäck       avled 17/12-1867 i Hallen, Åkerhult, Malmbäck av obekant sjukdom
Son: Carl Otto f.18/6-1869 i Hallen, Åkerhult, Malmbäck
Drängen, ogifte mannen Carl Otto Gustafsson Rymmer 1890 från hemmet i torp Hallen, Åkerhult, Malmbäck till Norra Amerika
Son: Anders Axel f.18/10-1871 i Hallen, Åkerhult, Malmbäck       avled 29/4-1952 i Lyckan, Älgaryd 1:37, Malmbäck
Flyttar 1890 till Stora Vakås, Hylletofta som dräng. Drängen, ogifte mannen Anders Axel Gustafsson utvandrar den 12/6-1891 från Stora Vakås, Hylletofta till Norra Amerika, och invandrar den 18/12-1911 till Estenstorp, Malmbäck från Norra Amerika
Anders Axel gifter sig den 30/5-1903 med Gerda Mathilda Johansson f.23/8-1878 i Örsjö Nö.1, Madesjö, Kalmar län, hon utvandrar till Norra Amerika och invandrar den 29/8-1904 från Norra Amerika till Estenstorp, Malmbäck som 1/8 mantal hemmansägare (Gerda avled den 1/1-1935 i Nässjö landsförsamling)
Makarna får 2 barn, John Edvard f.30/10-1905 i Estenstorp, Malmbäck död 10/1-1926 i Nässjö landsförsamling (han hade fallandesot), och ett dödfött flickebarn f.15/2-1910 i Estenstorp, Malmbäck
Anders Axel gifter om sig den 27/2-1943 med Annie Maria Olsson f.20/8-1896 i Johannes församling, Stockholm och död 1/3-1965 i Lyckan, Älgaryd, Malmbäck
Dotter: Alfrida Sofia f.27/9-1875 i Hallen, Åkerhult, Malmbäck       avled 12/11-1941 i Fridhem 2-3, Malmbäck
Alfrida Sofia Gustafsdotter gifter sig den 8/10-1904 i Malmbäck med Axel Rudolf Johansson f.13/2-1875 i Örsjö Nö.1, Madesjö, Kalmar län (Axel är bror med Gerda Mathilda, som gifter sig med Alfrida Sofias broder Anders Axel Gustafsson)
Axel och Alfrida har 2 döttrar, Elsa Lilly Elisabeth f.10/10-1906 i Hallen, Åkerhult, Malmbäck och död ogift den 2/9-1953 på Lönhultsgatan 15, Nässjö, och Karin Dagny f.11/9-1909 i Hallen, Åkehult, Malmbäck och död ogift den 16/10-1995 på Sandsjöviks Servicehem, Bodafors
Son: Oskar Ernst f.18/12-1878 i Hallen, Åkerhult, Malmbäck       avled 9/7-1899 i Hallen, Åkerhult, Malmbäck av difteri. död på Skillingaryds exercisplats och begraven den 10/7 i Tofteryd

Familjen kom från gård i Åkerhult, Malmbäck 12/11-1869.
Gustaf avlider 3/6-1899 av vattensot, enkan Sofia bor kvar hos dottern Alfrida Sofia tills hon 4/9-1907 utvandrar till N Amerika
I denna familj finns inga levande ättlingar kvar i Sverige

Boende 1900 - 1903

Grenadiär: Frans Johan Algot Andersson-Lindahl f.14/3-1843 i Grenadiärtorp Nö.48, Davidstorp, Almesåkra       avled 1/2-1922 i Nyholm, Åkerhult, Malmbäck
Son till Grenadiär Anders Magnus Jonasson-Gren f.13/2-1816 i Bäckafall, Nässjö och hans hustru Maja Johannesdotter f.25/2-1817 i Västra Gödeberg, Almesåkra
Hustru: Johanna Augusta Jonasdotter f.18/5-1847 i Rickelstorp Södergård, Bringetofta       avled 11/5-1919 i Nyholm, Åkerhult, Malmbäck
Dotter till hemmansägaren Jonas Jönsson f.1/2-1799 i Qvarnhemmet, Havsjö, Bringetofta och hans hustru Anna Lisa Svensdotter f.25/10-1807 i Bringetofta Flogård, Bringetofta
Vigda 30/4-1870 i Bringetofta

Makarna kom från gård i Åkerhult och flyttar 21/10-1903 till torpet Nyholm, Åkerhult, Malmbäck

Boende 1904 - 1916

Stenhuggare: Axel Rudolf Johansson f.13/2-1875 i Madesjö
Hustru: Alfrida Sofia Gustafsdotter f.27/9-1875
Vigda 8/10-1904 bådas muntliga samtycke
Dotter: Elsa Lilly Elisabeth f.10/10-1906 i Malmbäck       avled 2/9-1953 på Lönhultsgatan 15, Nässjö
Ogift kvinna.
Dotter: Karin Dagny f.11/9-1909 i Malmbäck       avled 16/10-1995 på Sandsjövik Servicehem, Bodafors, Norra Sandsjö
Ogift kvinna.

Mannen kom hit 25/6-1904 från Halmstad.
Familjen flyttar 1/19-1916 till Tegelfabriken Linan under Ormestorp


Boende 1916 -

Frans Oskar Karlsson f.20/12-1887 i Vrigstad       avled 21/9-1922 i Hallen, Åkerhult, Malmbäck av hjärtfel
Hustru: Signe Maria Karlsdotter f.28/5-1889 i Norra Sandsjö       avled 7/4-1976 på Runnerydsgatan 8, Nässjö
Vigda 1/7-1911
Dotter: Britta Tekla Maria f.23/9-1911 i Svenarum       avled 13/3-2004 på Karlslundsgatan 10, Södertälje-Tveta
Dotter: Lisa Helga Mathilda f.21/11-1913 i Svenarum       avled 30/4-1997 på Murgrönsgatan 1, Jönköpings Kristina
Son: Oskar Sigurd Natanael f.9/9-1915 i Vrigstad       avled 22/6-1995 på Torsgatan 22, Nässjö
Flyttar 1925 till Ödestugu
Dotter: Signe Margit Isabella f.31/5-1917 i Malmbäck      avled 27/6-1997 på Prästgatan 10 A, Nässjö
Dotter: Margaretha Edla Ingeborg f.31/12-1919 i Malmbäck       avled 20/1-2001 på Tallåsgatan 29, Nässjö

Familjen kom hit från Vrigstad.
Mannen avlider 21/9-1922 av hjärtfel

Boende 1928 - 1935

Karl Arvid Dahlqvist f.29/7-1897 i Norra Åkarp, Kristianstad län       avled 25/12-1974 i Gravedal, Tibro, Skaraborgs län
Hustru: Svea Bragd f.18/12-1900 i Kulltorp       avled 15/5-1994 i Gravedal, Tibro, Skaraborgs län
Vigda den 12/10-1927 i Nässjö
Dotter: Anna Margit Ingeborg f.25/4-1928 i Nässjö
Son: Karl Göte Ingvar f.20/12-1929 i Hallen, Åkerhult, Malmbäck       avled 31/10-1999 på Lyckevägen 2, Haverdal, Steninge, Halmstad kommun
Son: Bror Arne Herbert f.30/12-1931 i Hallen, Åkerhult, Malmbäck       avled 27/3-2006 i Gravafors, Gravedal, Tibro, Skaraborgs län
Son: Rolf Yngve Ivan f.5/10-1934 i Hallen, Åkerhult, Malmbäck

Familjen flyttar till Utvängstorp församling