Claes (Claus) Albert Åhman (Oman) föddes den 12 september 1870 i Sjöstorp, Fölhult, Malmbäck som barn nummer 5 av 10 till Carl August Andersson-Åhman f.21 oktober 1833 i Fagerhult, Malmbäck (död 14/11-1904 i Sidhem, Fagerhult, Malmbäck) och hans hustru Carolina Dorothea Johansdotter född 25 februari 1839 i Svenarum Norrgård, Svenarum (död 11/2-1920 i Chicago, Illinois)

Claes Albert Åhman utvandrar den 22/3-1890 från P.42 backstugan Sidhem under Fagerhult, Malmbäck till N. Amerika.

Svenskarna i Texas s.589
Claus Oman och hans hustru Emma, f. Johnson, bosatta sedan flera år tillbaka i Hutto, äro båda födda 1870 och kommo till detta land och Texas 1890. Omans föräldrahem var i Malmbäck, Småland, och hustruns i Antnäs, Luleå. De ingingo äktenskap 1897.
O. lärde i Sverige till möbelsnickare och har arbetat i både smed- och snickareyrket i detta land. Han kom först till Austin, bodde därpå ett par år i Galveston, innan han bosatte sig i Hutto. Här hade han flera år egen smedverkstad, men har under de senaste fem åren ägnat sig åt automobil och garageaffär.
Makarna har inga barn.
Boende: 409 Main street, Taylor, Texas.

Texas information