GPS-kordinater: Stora Löffällan 57.35.104 N, 014.33.689 Ö

Torp Stora Löffällan

Boende före 1753 - 1780

Pehr Jönsson f.29/10-1701 i Norra Elmhult, Klappa, Malmbäck       avled 23/4-1777 i Älgaryd torp, Älgaryd, Malmbäck
Hustru: Ingrid Jönsdotter f.1703       avled 30/8-1783 i Älgaryd torp, Älgaryd, Malmbäck

Pehr avled omkr 1770 och hustrun några år senare

Enka:
Kierstin Svensdotter f.1678       avled 12/10-1780 i Älgaryd torp, Älgaryd, Malmbäck

Kierstin avled 1780, 103 år gammal

Boende omkr 1770 - 1780

Anders Andersson f.11/12-1747 i Stenbäcken, Hubbestad, Svenarum       avled 16/7-1815 i Björkholmen, Fägerhult, Bringetofta
Son till Anders Pehrsson-Lindberg f.1687 och h.h. Ingeborg Jonsdotter f.1723

Hustru: Catharina Nilsdotter f.1750       avled 17/2-1821 i Klef, Bringetofta
Vigda 27/12-1746 i Svenarum

Son: Anders f.6/1-1775 i Älgarydtorpet, Älgaryd, Malmbäck       avled 11/12-1844 i Klef, Bringetofta

Sven Andersson f.11/11-1751 i Bredstorp, Malmbäck       avled 13/7-1827 i Bredstorp, Malmbäck
Son till Anders Svensson f.19/3-1727 i Rommenås, Malmbäck och h.h. Sigrid Andersdotter f.21/2-1715 i Bredstorp, Malmbäck

Hustru: Helena (Lena) Abrahamsdotter f.3/1-1753 i Södra Hiarum, Malmbäck       avled 29/10-1813 i Bredstorp, Malmbäck
Vigda 21/3-1779 i Malmbäck

Dotter: Stina f.10/10-1779 i Gamla Älgarydtorpet, Malmbäck       avled 18/9-1808 i Hudaryd, Malmbäck
Son: Peter f.1/3-1781 i Gamla Älgarydtorpet, Malmbäck       avled 1/11-1852 i Bredstorp, Malmbäck

Torpet kallas från 1780 - 1825 Tartarefällan

Boende omkr 1780 - 1795

Pehr (Peter) Nilsson f.16/1-1739 i Torgatan, Västanå, Malmbäck       avled 15/1-1802 i Rösum, Malmbäck
Son till Nils Håkansson f.1703 och h.h. Sara Nilsdotter f.7/7-1712 i Åliden, Västanå, Malmbäck

Hustru: Maria Svensdotter f.21/10-1746 i Fagerberg, Malmbäck       avled 20/3-1826 i Fölhult, Malmbäck
Dotter till Sven Bengtsson f.10/12-1718 i Fagerberg, Malmbäck och h.h. Britta Börjesdotter f.1722
Vigda 25/6-1769 i Malmbäck
 
Dotter: Stina f.17/5-1772 i Fagerberg, Malmbäck      
Son: Nils f.25/11-1774 i Fagerberg, Malmbäck      
Son: Johannes f.18/11-1779 i Fagerberg, Malmbäck       avled 13/11-1836 i Kohult, Svenarum
Son: Peter f.22/10-1782 i Fagerberg, Malmbäck      

Boende 1788 - 1791

Arvid Blomström f.1756
Hustru: Christina (Stina) Johansdotter f.28/7-1756 i Estenstorp, Malmbäck
Dotter till Johan Johansson f.14/12-1726 i Estenstorp, Malmbäck och h.h. Elin Larsdotter f.10/3-1728 i Älgaryd, Malmbäck
Vigda 9/2-1782 i Malmbäck

Dotter: Stina Catharina f.23/12-1783 i Spikbruket, Svenarum
Dotter: Elin f.19/10-1787 i Hagenstorp, Åsen, Malmbäck

Familjen kom hit från Källestorp, Åsen, Malmbäck

Boende omkr 1795 - 1826

Nils Johansson f.1750       avled 4/5-1826 i Stora Löffällan (Tartarefällan), Älgaryd, Malmbäck
Hustru 1: Catharina Andersdotter f.12/6-1745 i Stafsjö, Malmbäck       avled 7/10-1819 i Stora Löffällan (Tartarefällan), Älgaryd, Malmbäck av rödsot
Dotter till Anders Andersson f.1697 och h.h. Kierstin Danielsdotter
Vigda 23/5-1774 i Malmbäck

Hustru 2: Annika (Anna) Jonasdotter f.23/8-1793 i Kansjö Norrgård, Malmbäck       avled 18/8-1829 i Törsbo, Barkeryd
Dotter till Jonas Jönsson f.28/5-1759 i Hjertsfall, Luthersjö, Norra Solberga och h.h. Lena Månsdotter f.14/7-1754 i Dostarp, Nässjö
Vigda 7/5-1820 i Malmbäck


Nils avled 1826, varefter hustrun flyttade
Nils Johansson f.1750, kom vid äktenskap år 1774 från Rogberga Södergård


Boende omkr 1800 - 1810

Änka: Catharina Olofsdotter f.12/5-1740 i Kansjö Södergård, Malmbäck       avled 27/4-1820 i Fattigstugan, Malmbäck

Boende 1795 - 1807

Anders Jonasson-Bergström f.31/3-1755 i Ryttaretorp Nö.1, Berg, Malmbäck       avled 23/12-1835 i Dordigs, Älgaryd, Malmbäck
Son till Jonas Ericsson-Bergström f.20/8-1722 i Stora Slättefall, Norra Sandsjö och h.h. Elisabeth Andersdotter f.26/12-1717 i Bodanäs Herrgårds Qvarn, Norra Sandsjö

Hustru: Catharina Jacobsdotter f.29/9-1769 i Bjennesby Norrgård, Norra Sandsjö       avled 15/12-1832 i Älgaryd torp, Älgaryd, Malmbäck
Dotter till Jacob Larsson f.1726 och h.h. Maria (Maja) Johansdotter f.1727

Dotter: Lisa Catharina f.26/5-1793 i Ryttaretorp Nö.1, Berg, Malmbäck
Son: Jonas f.17/11-1794 i Ryttaretorp Nö.1, Berg, Malmbäck
Son: Carl f.25/10-1799 i Röd, Malmbäck
Dotter: Maria f.9/2-1804 i Älgaryd torp, Älgaryd, Malmbäck       avled 8/4-1890 i Bst. Rommen, Berg (Norra Hiarum), Malmbäck

Familjen kom hit från Ryttartorpet i Berg, Malmbäck

Boende 1808 - 1812

Lars Jönsson f.26/9-1778 i Södra Hiarum, Malmbäck       avled 29/11-1851 i Fattighuset, Almesåkra
Son till Jöns Thomasson f.25/12-1733 i Södra Hiarum, Malmbäck och h.h. Lena Larsdotter f.6/12-1735 i Ormestorp, Malmbäck

Hustru: Britta Israelsdotter f.17/6-1782 i Fänningaryd, Almesåkra       avled 4/4-1840 i Michaelsbygget, Västra Gödeberg, Almesåkra
Dotter till Israel Pehrsson f.24/1-1751 i Bredstorp, Malmbäck och h.h. Ingrid Jönsdotter f.21/10-1751 i Fänningaryd, Malmbäck
Vigda 3/10-1807 i Almesåkra

Son: Johannes f.13/10-1808 i Bänkaryd, Almesåkra       avled 8/4-1887 i Bst. Västeräng, Almesåkra, Almesåkra
Son: Israel f.19/7-1811 i Stora Löffällan (Tartarefällan), Älgaryd, Malmbäck       avled 1/10-1857 i Grindstugan, Barkäng, Lommaryd

Boende 1812 - 1820

Magnus Jonasson-Almström f.30/10-1777 i Lannarum, Ekesjö, Almesåkra       avled 13/7-1819 i Älgaryd, Malmbäck
Son till Jonas Månsson-Almström f.1748 och h.h. Ingrid Jönsdotter f.1748

Hustru: Catharina Svensdotter f.14/5-1768 i Skieryd, Nässjö        avled 14/5-1836 i Organist och Klockarebostället, Nässjö
Dotter till Sven Andersson f.28/9-1721 i Skieryd, Nässjö och h.h. Maria Nilsdotter f.26/7-1724 i Dynefall, Nässjö
Vigda 15/5-1802 i Malmbäck

Son: Anders f.5/9-1809 i Barkansjö, Almesåkra        avled 4/8-1819 i Älgaryd, Malmbäck
Dotter: Maria Christina (Maja Stina) f.17/11-1812 i Stora Löffällan (Tartarefällan), Älgaryd, Malmbäck        avled 6/6-1888 i Gamlarp, Nässjö

Bouppteckning efter Magnus Jonasson-Almström 1777-1819
År 1819, den 4 oktober förrättades Laga Bouppteckning efter avlidne Gästgivaren Magnus Almström i Älgaryd, som med döden avgick den 14 sistlidne juli, och efter honom är efterlämnad dess hustru Catharina Svensdotter, samt en son och en dotter. Sonen Anders 10 år gammal, men är nu sedan faderns död även med döden avgången. Dottern Maja Stina 7 år gammal, jämte henne och dess rätts bevakande inställde sig dess farfar Byggmästaren Jonas Almström. Änkan anmanades att rätt och redeligen uppgiva allt i boet, sådant det vid dödstimman befanns, och företogs förrättningen i följande ordning.
1/4 del uti Gästgivaregården Älgaryd, värderas till 666,32 Rd
Behållning i boet: 629,2 Rd

Catharina Svensdotter f.1768, hade tidigare varit gift med Gästgivaren i Älgaryd Zachris Svensson f.19/4-1761 i Berg, Malmbäck, som avled 24/2-1801 i Älgaryd.
Bouppteckning efter Zachris Svensson 1761-1801
År 1801, den 4 maj, efter kallelse av änkan Catharina Svensdotter i Älgaryd, inställde sig undertecknade, att därstädes förrätta Laga bouppteckning efter dess i livstiden kära man Zachris Svensson, som därstädes med döden avled den 24 februari sistlidne, utan barn och bröstarvingar.
Härvid var ett testamente daterat den 21 februari 1801, samt underskrivet av Zachris Svensson i Älgaryd, av det innehåll, att änkan Catharina Svensdotter till everderlig ägo besitta och behålla vår ägande En åtting uti Kronoskatte hemmanet Älgaryd,
samt så mycket av den lösa egendomen som överbliver sedan hon haver till mina släktingar lämnat 666 Riksdaler 32 sk, med mera villkor som testamentet innehåller. Änkan anmälte att hon åtta dagar förut givet den avlidnes arvingar till känna om dagen till uppteckningens förrättande, men dock likväl kom ingen tillstädes.
Änkan åtvarnades att vid Eds plikt riktigt uppgiva egendomen, med fodringar och gäld, sådan som den vid dödstimman befanns. Bouppteckningen företogs som följer.
Fastighet: En åtting Kronoskatte Älgaryd Gästgivaregård, som var under äktenskapet inköpt för 933 Riksdaler 16 sk, vilket i nuvarande tider värderas till 600 Rd.
Utestående fodringar: Utav Johannes Jonasson i Korpebo 3,16 Rd, utav Hans Gabrielsson i Hästeryd 16,32 Rd, utav Johannes Svensson i Röd 41,32 Rd, utav Lars Jonasson i Sniparp 33,16 Rd, utav Peter Svensson i Älgaryd 33,16 Rd, utav Måns Jonasson i Spånarp 225 Rd, utav Peter Svensson i Barkansjö 25 Rd, utav Jonas Svensson i Refsnäs? 8,16 Rd, utav Arvid Gabrielsson i Älgaryd 10 Rd, utav Bengt Jonasson i Södra Hiarum 250 Rd, utav Johannes Jonasson i Korpebo 41,32 Rd, utav Jacob Larsson i Hästeryd 8,12 Rd, utav Peter Svensson i Skieryd 33,16 Rd, utav Anders i Lannafall 0,32 Rd, utav Johannes Matthesson i Älgaryd 0,32 Rd, utav Josef på Stolpen osäker fodran 1,12 Rd, utav ryttaren Ekeberg för Ekesjö osäker fodran 1,24 Rd, utav Abraham Andersson i Åsen utan revers 7,04 Rd.
Behållning i boet: 1579,7 Rd

Boende 1820 - 1827

Anders Arvidsson f.19/12-1793 i Järnbo, Söndrarp, Malmbäck       avled 10/7-1836 i Packebo, Malmbäck
Son till Arvid Andersson f.11/11-1763 i Järnbo, Söndrarp, Malmbäck och hans hustru Stina Pehrsdotter f.1761

Hustru: Stina Pehrsdotter f.12/5-1794 i Klappa, Malmbäck       avled 1/9-1868 i Hultet, Rommenås, Malmbäck
Dotter till Pehr Månsson f.24/9-1748 i Klappa, Malmbäck och hans hustru Maria Nilsdotter f.19/1-1754 i Rommenås, Malmbäck
Vigda 28/6-1817 i Malmbäck
Dotter: Lena Stina f.4/8-1819 i Järnbo, Söndrarp, Malmbäck
Son: Pehr Johan f.18/3-1821 i Stora Löffällan (Tartarefällan), Älgaryd, Malmbäck
Son: Johannes Magnus f.25/4-1822 i Stora Löffällan (Tartarefällan), Älgaryd, Malmbäck
Son: Carl Gustaf f.24/1-1824 i Stora Löffällan (Tartarefällan), Älgaryd, Malmbäck       avled 21/3-1895 i Jarlsbo, Säby, Skärstad
Son: Anders Zander f.31/1-1826 i Stora Löffällan, Älgaryd, Malmbäck       avled 22/10-1871 i backstuga Sandhem (Zanderalyckan), Torgatan, Västanå, Malmbäck
Dotter: Inga Maja f.24/9-1827 i Stora Löffällan, Älgaryd, Malmbäck       avled 24/11-1827 i Stora Löffällan, Älgaryd, Malmbäck av bröstfeber

Familjen kom från Järnbo, Söndrarp, Malmbäck och flyttar till Packebo, Malmbäck


Boende omkr 1827 - 1832

Lars Andersson f.12/1-1785 i Karstorp, Norra Solberga       avled 20/12-1867 i Fällsbo, Malmbäck
Son till Anders Zachrisson f.27/4-1744 i Laeryd (Laryd), Norra Solberga och h.h. Catharina Larsdotter f.24/5-1744 i Norra Solberga

Hustru: Lena Olofsdotter f.1/5-1784 i Slätteryd Södergård, Malmbäck        avled 21/5-1867 i Fällsbo, Malmbäck
Dotter till Olof Olofsson f.11/10-1755 i Branteberg, Norra Solberga och h.h. Stina Svensdotter f.27/1-1756 i Slätteryd Södergård, Malmbäck

Son: Sven f.22/8-1812 i Slätteryd Södergård, Malmbäck        avled 2/12-1883 i Stenseryd Mellangård, Forserum

Familjen flyttar till Lycke, Malmbäck

Boende omkr 1832 - 1840

Gabriel Johannesson-Stark f.22/12-1785 i Önna, Malmbäck       avled 31/5-1842 i Slätteryd Södergård, Malmbäck
Son till Johannes Zachrisson f.20/5-1752 i Önna, Malmbäck och h.h. Britta Månsdotter f.19/2-1755 i i Hultseryd Södergård, Lekeryd

Hustru: Ingela Svensdotter f.3/12-1795 i Nedre Lycke, Malmbäck       avled 23/6-1857 i Stora Skedeskamma, Hillared, Älvsborgs län
Dotter till Sven Abrahamsson f.8/2-1756 i Nedre Lycke, Malmbäck och h.h. Stina Hansdotter f.11/12-1759 i Korpebo, Malmbäck
Vigda 25/5-1820 i Malmbäck

Son: Jacob f.2/6-1824 i Nedre Lycke, Malmbäck
Jacob Gabrielsson utfvandrade den 24/3-1854 från Drared Lyckegård, Toarp till Norra Amerika
Son: Peter f.13/3-1827 i Nedre Lycke, Malmbäck       avled 2/3-1909 i Tomt Nö.51, Borås, Älvsborgs län
Dotter: Britta Stina f.18/6-1829 i Nedre Lycke, Malmbäck       avled 31/10-1841 i Slätteryd Södergård, Malmbäck
Dotter: Johanna Maria f.9/7-1832 i Stora Löffällan, Älgaryd, Malmbäck       avled 4/6-1907 i Locksdal, Lockryd, Sexdrega, Älvsborgs län
Son: Johannes f.20/1-1836 i Stora Löffällan, Älgaryd, Malmbäck
Arbetskarlen, mannen Johannes Gabrielsson-Malmborg utvandrar den 21/7-1869 från Göteborgs domkyrkoförsamling till Danmark
Son: Otto August f.31/1-1840 i Stora Löffällan, Älgaryd, Malmbäck
Otto August Gabrielsson-Malmborg finns 1866 i Stockholm, är noterad som Handelsbokhållare

Stark var Gratialist och antecknas som ofärdig
Familjen kom från Lycke, Malmbäck och flyttar till Slätteryd, Malmbäck


Anders Andersson f.3/12-1792 i Nydala       avled 14/6-1866 i torp Liden, Klappa, Malmbäck
Son till Anders Andersson f.1765 i Nydala och h.h. Cajsa Petersdotter f.1764 i Nydala

Hustru: Anna Catharina Jonsdotter f.21/2-1795 i Forsa Storegård, Bringetofta       avled 13/3-1871 i torp Liden, Klappa, Malmbäck
Dotter till Jon (Jonas) Johansson f.24/1-1749 i Sjöaveka, Bringetofta och h.h. Annika Påhlsdotter f.1758 

Familjen flyttar 1838 till Klappa, Malmbäck
"Tjänade" troligen föregående familj

Dräng: Jacob Nilsson f.24/12-1778 i Gåeryd, Nydala       avled 11/10-1841 i Lobäcken, Bringetofta Bredegård, Bringetofta
Son till Nils Jonsson f.13/4-1735 i Väshult ryttaretorp, Hagshult och h.h. Lisbeth Månsdotter född på våren 1748 i Gåeryd, Nydala


Flyttar 1825 till Berg, Malmbäck
Bl.a härstammar f.d brevbärare Ingvar Karlsson i Malmbäck från Jacob Nilsson


Boende 1840 - 1875

Zackris Svensson f.27/9-1793 i Ryd Södergård, Sandsjö       avled 16/10-1871 i Stora Löffällan, Älgaryd, Malmbäck
Son till Sven Isacsson f.1743 och h.h. Christina (Stina) Nilsdotter f.8/3-1747 i Rödja Lillegård, Norra Sandsjö

Hustru 1: Maria Elisabeth (Maja Lisa) Jonasdotter f.28/6-1786 i Norra Hiarum, Malmbäck       avled 10/3-1853 i Stora Löffällan, Älgaryd, Malmbäck
Dotter till Jonas Svensson f.1757 och h.h. Märit (Maria, Maja) Pehrsdotter f.18/10-1740 i Norra Hiarum, Malmbäck
Vigda 14/11-1834 i Bringetofta

Hustru 2: Maria Christina (Maja Stina) Israelsdotter f.9/2-1818 i Refsnäs, Nässjö       avled 27/6-1911 i Spånarp, Barkeryd
Dotter till Israel Gustafsson-Lundbom f. /2-1766 i Refsnäs, Nässjö och h.h. Catharina Pehrsdotter f.15/5-1776 i Fagertofta, Nässjö
Vigda 6/4-1856 i Malmbäck
 

Familjen kom från Bringetofta.
Efter Zackris död gifte Maja Stina sig med Gustaf Svensson f.24/4-1820 varefter de flyttar

Zackris står från 1850 som ägare till Löffällan till sin död år 1871
De följande familjerna står som inhyse eller arrendatorer

Bouppteckning efter Zachris Svensson
År 1871, den 23 oktober, inställde sig undertecknad på begäran av arvingarna efter avlidne hemmansägaren Zachris Svensson på Löffällan under Älgaryd, att förrätta Laga Boförteckning efter förbemälte Zachris Svensson, som med döden avled den 16 sistlidne oktober, och som arvingar lämnade efter sig, först änkan Maja Stina Israelsdotter, och som inga bröstarvingar är i deras äktenskap blivit del, varför den avlidnes bröder och systrar, eller deras barn kommer att som arvingar betraktas. Nämnligen Isac Svenssons barn, Lovisa gift med Anders Sandstedt i Sandsjöryd av Sandsjö socken, och Anders Isacsson i Västra Hult av Almesåkra socken, och Johannes Isacsson i Ryd av Sandsjö socken, och Maja Stina Svensdotters barn, vars vistelse är obekant, och bevakades deras arvslott av hemmansägaren Isac Lundell i Lannafall, samt Sven Nilssons barn, Nils Svensson i Hultet
under Broby, Lannaskede socken, dottern Stina Catharina Nilsdotter gift med Carl Carlqvist i Rödja av Sandsjö socken, samt brodern Jonas Svenssons barn, dottern Johanna Jonasdotter gift med Sven Pettersson i Broby, dottern Anna Lena Jonasdotter från Broby, samt dottern Gustafva från Bysta av Vetlanda socken, de båda sistnämnde änkor, samt brodern Johannes Svenssons barn, Helena Christina Johannesdotter gift med Bengt Fredrik Magnusson i Hjälmseryd av Bringetofta socken, vilkens arvslott är av den avlidne enligt hans förordnande utesluten, men dock skall Helena Christina Johannesdotters barn bekomma förbemälte arvslott, vilkens rätt bevakades av hemmansägaren Sven Johansson i Hjälmseryd av Bringetofta socken, samt den avlidnes syster Kierstin Svensdotters barn, Britta Catharina Johannesdotter gift med Petter Pettersson i Mostorp av Sandsjö socken.
Änkan och de som haft boet om hand förmantes att vid Edlig förbindelse uppgiva boet sådant det vid dödstimman befanns, och företogs i följande ordning.
Fastigheten 1/9 mantal Löffällan under Älgaryd, tillhörer den avlidne enligt fastebrev av den 12 maj 1857, upptages efter taxeringsvärdet, 3.400 Rd.

Boende 1851 - 1853

Jonas Petersson f.26/3-1804 i Spångängen, Herrafällan, Ekelsjö, Bringetofta       avled 19/1-1859 i Hästeryd, Malmbäck
Son till Peter Håkansson f.3/10-1764 i Boda, Nässjö och h.h. Anna Lisa Petersdotter-Boman f.20/3-1768 i Brunseryd, Hjärtlanda

Hustru: Lena Stina Nilsdotter f.20/10-1814 i Fagerhult, Malmbäck       avled 2/2-1901 i Ängen, Fölhult, Malmbäck
Dotter till Nils Jonasson f.4/6-1781 i Fagerhult, Malmbäck och h.h. Lena Johannesdotter f.1/10-1788 i Önna, Malmbäck
Vigda 12/11-1843 i Malmbäck
Dotter: Anna Lena f.25/11-1842 i Fagerhult, Malmbäck      avled 4/11-1859 i Hästeryd, Malmbäck

Familjen kom hit från Norra Hiarum, Malmbäck och flyttar till Hästeryd, Malmbäck

Skomakare: Johannes Andersson f.11/8-1828 i Grishult, Malmbäck       avled 30/3-1903 i Hutto, Williamson county, Texas, USA
Son till Anders Petersson f.14/10-1794 i Älgaryd, Malmbäck och h.h. Maria Christina Magnusdotter-Skogsberg f.19/1-1795 i ryttaretorp Pälsabo, Skog, Tofteryd 

Hustru: Hedvig Andersdotter f.6/8-1828 i Svenstorp, Barkeryd       avled 15/1-1906 i Hutto, Williamson county, Texas, USA
Dotter till Anders Andersson f.21/6-1797 i Ryssby Nedergård, Barkeryd och h.h. Maria Svensdotter f.25/12-1798 i Hästrum, Nässjö
Vigda 17/6-1855 i Malmbäck
 
Son: Carl August f.17/11-1855 i Älgaryd, Malmbäck       avled 20/12-1950 i Hutto, Williamson county, Texas, USA
Dotter: Mathilda (Thilda) Sofia f.17/11-1855 i Älgaryd, Malmbäck       avled 25/4-1923 i Hutto, Williamson county, Texas, USA
Son: Johan Adolf f.10/2-1857 i Älgaryd, Malmbäck       avled 8/9-1936 i Hutto, Williamson county, Texas, USA
Son: Johannes Gustaf f.15/10-1858 i Älgaryd, Malmbäck       avled 13/10-1863 i Karlsved, Tolarp Norrgård, Ödestugu

Familjen Andersson är noterade som inhys i Älgaryd, men sannolikt boende på Stora Löffällan, Älgaryd, varifrån de år 1858 utflyttar till Karlsved, Tolarp, Ödestugu

Pehr Johan Hansson f.16/11-1808 i Klappa, Malmbäck       avled 1/10-1863 i Stora Löffällan, Älgaryd, Malmbäck
Son till Hans Pehrsson f.18/6-1768 i Holma, Malmbäck och h.h. Anna Maria Svensdotter f.23/6-1786 i Gamla Älgarydtorpet, Malmbäck

Hustru: Anna Maja Isacsdotter f.1/2-1809 i Nygård, Äpplaholm, Norra Sandsjö       avled 27/2-1872 På Socknen, Malmbäck
Dotter till Isac Larsson f.2/1-1780 i Applaryd, Norra Sandsjö och h.h. Lena Catharina Jonasdotter f.23/8-1787 i Sallerås, Norra Sandsjö

Son: Claes August f.23/3-1839 i Klappa, Malmbäck
Snickaren Claes August Johansson-Sandqvist med hustru och 2 barn, avviker år 1881 från Falköpings stad till Norra Amerika

Per Johan avled 1863 och familjen flyttar till Sandsjö
Änkan Anna Maja Isacsdotter är vid sin död år 1872 skriven På Socknen i Malmbäck, men vistades och avled i Norra Sandsjö


Boende 1861 - 1866

Pehr Johan Karlsson f.7/1-1824 i Norra Sandsjö       avled 17/9-1883 i Lannafall, Almesåkra
Hustru: Ingrid Helena Larsdotter f.3/12-1825 i Fänningaryd, Almesåkra       avled 10/12-1909 i Slätteryd, Malmbäck
Dotter: Ada Sophia f.3/10-1858 i Höjden, Spexhult Norrgård, Nässjö       avled 15/4-1943 i Slätteryd Södergård, Malmbäck
Son: Frans August f.18/6-1864 i Stora Löffällan, Älgaryd, Malmbäck       avled 22/6-1865 i Stora Löffällan, Älgaryd, Malmbäck

Familjen kom hit från Nässjö och flyttar till Lannafall, Almesåkra.

Boende 1863 - 1865

Gustaf Hindrick (Henrik) Johansson-Hultman f.26/8-1827 i Stp. Åsen, Hiegöl Norrgård, Ödestugu       avled 5/9-1910 i Titusville, Crawford county, Pennsylvania, USA
Hustru: Johanna Sofia Svensdotter f.4/2-1835 i Bredstorp, Malmbäck       avled 13/8-1920 i Union St., Titusville, Pennsylvania, USA
Son: Johan Alfred f.28/6-1860 i Åsen, Malmbäck
Son: Claes August f.2/3-1862 i Åsen, Malmbäck       avled 26/4-1922 i Dayton, Montgomery county, Ohio, USA
Dotter: Mathilda Christina f.26/11-1864 i Älgaryd, Malmbäck       avled 30/8-1868 i Hulthagen, Pustanäs, Malmbäck

Familjen kom hit från Åsen, Malmbäck och flyttar till Malmbäcks Prästgård
År 1867-1871 bor familjen i backstuga Hulthagen, Åsen, Malmbäck, varifrån familjen Hultman den 27/3-1871 utvandrar till Norra Amerika.

Boende 1866 - 1868

Anders Magnus Jönsson f.26/5-1821 i Johansberg, Pustanäs, Malmbäck       avled 6/5-1893 i Nedre Lycke, Malmbäck
Son till Jöns Jonasson f.13/1-1789 i Söndrarp, Malmbäck och hans hustru Stina Catharina Börjesdotter f.24/12-1796 i Petersburg, Sandsjö Prästgård, Norra Sandsjö
Hustru: Maja Lena (Malena) Andersdotter f.19/10-1819 i Humlamålen, Svenarum       avled 29/11-1887 i Nedre Lycke, Malmbäck
Dotter till Anders Knutsson f.9/11-1776 i Hageryd, Malmbäck och hans hustru Catharina Andersdotter f.4/1-1776 i Hallhult, Barkeryd
Vigda den 3/4-1853 i Malmbäck
Dotter: Thilda Christina f.9/6-1857 i Nybygget, Kålkulla, Viresjö, Malmbäck       avled 12/10-1941 i Nedre Lycke, Malmbäck
Thilda Christina Andersdotter gifte sig den 31/12-1881 i Malmbäck, med Carl Victor Andersson f.2/5-1857 i Svenshult, Ödestugu och död 22/2-1941 i Nedre Lycke, Malmbäck.
Makarnas barn äro: Hilma (Helena) Maria f.8/6-1884 i Nedre Lycke och död 2/9-1918 i Övre Lycke, Malmbäck, Ellen Anna Augusta f.27/8-1886 i Nedre Lycke och död 22/1-1975 i Hulu, Almesåkra, Carl Gunnar Elias f.20/9-1897 i Nedre Lycke och död 26/2-1977 i Nedre Lycke, Malmbäck.

Familjen kom hit från Nybygget, Viresjö, Malmbäck och flyttar till Tohult, Malmbäck


Boende 1868 - 1892

Johannes Malcolm Rylander f.2/10-1833 i Soldattorp Hallen, Lilla Åkerhult, Hylletofta       avled 18/8-1919 i Stora Löffällan, Älgaryd, Malmbäck
Son till Anders Magnusson-Rylander f.29/10-1803 i Hagshult och hans hustru Märtha Cajsa Hansdotter-Malmberg f.12/2-1798 i Lilla Åkerhult, Hylletofta
Hustru: Helena Sophia Andersdotter f.24/2-1833 i Kansjö Södergård, Malmbäck       avled 12/1-1918 i Stora Löffällan, Älgaryd, Malmbäck
Dotter till Anders Svensson f.7/7-1796 i Kansjö Södergård, Malmbäck och hans hustru Anna Maja Petersdotter f.4/3-1807 i Wiebäck, Almesåkra
Vigda 12/6-1831 i Malmbäck
Son: Claes Henning f.5/10-1862 i Röd, Malmbäck       avled 3/6-1942 i Stora Löffällan, Älgaryd, Malmbäck
Son: Anders Johan f.3/8-1865 i Röd, Malmbäck       avled 2/6-1933 i Nässjö
Dotter: Mathilda Christina f.25/10-1868 i Röd, Malmbäck       avled /8-1908 i Floyd county, Georgia, USA
Son: Carl Gustaf f.14/3-1872 i Stora Löffällan, Älgaryd, Malmbäck       avled 26/9-1873 i Stora Löffällan, Älgaryd, Malmbäck av brännsår

Står från omkring 1875 som 1/9 mtl ägare till gården.

Boende 1892 - 193?

1/9 h.äg.: Claes Henning f.5/10-1862 i Röd, Malmbäck       avled 3/6-1942 i Stora Löffällan, Älgaryd, Malmbäck

Boende 193? - 19

1/9 h.äg.: Disponent Lars Philiphsson
Disponent i Jönköping, troligen på Munksjö Pappersfabrik.
Gården ägdes troligen en kort tid av Disponent Philiphsson, som sålde gården till en ny ägare.


Boende 1949 - 1951

Jordbruksarb.: Karl Erik Albert Strand f.25/4-1915 i Nässjö

Boende 1952 - 1970

1/9 arr.: Erik Martin Svensson f.30/3-1898 i Tapplarp, Barkeryd